Статистичне оцінювання параметрів поверхонь в активно-пасивних системах дистанційного зондування