Виявлення своєрідності романтичного світосприйняття В. Ірвінга на основі аналізу його творів