Створення базових наборів даних радіаційного забруднення міського середовища

Цифрова карта - цифрова модель земної поверхні, сформована з урахуванням законів картографічної генералізації в прийнятих для карт проекціях, розграфці, системі координат і висот.

Одним з важливих етапів створення цифрових карт є оцифровка картографічної інформації.

Цифрування (оцифровка) - це:

процес аналого-цифрового перетворення даних, тобто переклад аналогових даних в цифрову форму, доступну для існування в цифровому машинному середовищі;

в геоінформатиці, комп'ютерній графіці і картографії: перетворення аналогових графічних і картографічних документів (оригіналів) у форму цифрових записів, відповідних векторним представленням просторових об'єктів.

В даному проекті шляхом одержано три векторних шари, інформація про які міститься у таблиці 2.2.1

Таблиця 2.2.1 - Векторні шари

Назва шару

Аліас шару

Тип шару

Кількість об'єктів

Tochkiradiki

Точки Радіації

Point

18

Векторний шар «Точки Радіації» і його таблиця атрибутів представлені відповідно на рисунку 2.2.1 і таблицею 2.2.2

шар «Точки Радіації»

Рисунок 2.2.1 - шар «Точки Радіації»

Таблиця 2.2.2 - Таблиця атрибутів шару «Точки Радіації»

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >