Джерело: складено автором

В Європі є лише три заводи, які мають потужності для переробки електронних відходів. Один із них -- у Німеччині, другий -- у Франції. У вересні 2011 року третій відкрився в Україні -- Львівське державне підприємство «Аргентум». Спираючись на розрахунки, наведені в роботі [10], дохід від переробки 1 тонни таких гальванічних елементів можна оцінити у 16569 дол.

США. Отже, в умовах усе зростаючої деградації навколишнього природного середовища, альтернативи збору та рециклінгу автономних джерел живлення, що відслужили свій термін, не існує. Крім того, істотним для отримання необхідного ефекту від організації збору батарейок є зручність їх здавання і стимулювання тих, хто вирішив від них позбутися. Цим умовам повністю відповідає запропонований АПК.

За оцінками, відчутний результат може бути отриманий при розміщенні на території міста мережі з 20 АПК, яка здатна забезпечити збір приблизно 500 тис. батарейок або 12 тонн ресурсоцін- них відходів. Витрати на придбання та установку 20 одиниць обладнання, з урахуванням ціни одного АПК (1280 дол. США) і витрат на його монтаж (25 дол. США), складуть 26,1 тис. дол. США. Щомісячні витрати на обслуговування мережі АПК представлені в таблиці 1.

Поточні щомісячні витрати для мережі з 20 АПК включають у себе:

  • — податки, величина яких становить 30 дол. США і еквівалентна сумі єдиного податку, виходячи з того, що бізнесом займається приватний підприємець;
  • — зарплату менеджера, в обов'язки якого буде входити вилучення відпрацьованих елементів живлення з АПК, відправка вторинних ресурсів на переробний завод, підтримання працездатності АПК, ведення первинної податкової документації; обов'язковим є наявність автомобіля;
  • — транспортні витрати, які розраховуються за умови максимальної наповнюваності АПК. Так, повне завантаження одного АПК ємністю 50 літрів становить 5 тис. батарейок, а його максимальна щомісячна наповнюваність -- 25 тис. шт. відповідно. Для обслуговування одного АПК в місяць необхідно здійснити 5 виїздів менеджера на місце установки АПК або 100 виїздів по всій мережі. Витрати на паливо враховують середню відстань між точками розміщення АПК -- 4 км;
  • — для стимулювання людей до здавання відпрацьованих джерел живлення планується поповнювати баланс рахунку мобільного зв'язку за кожну здану в АПК батарейку на суму 0,07 дол. США (величину відверненого еколого- економічного збитку). При повній наповнюва- ності 20 АПК щомісячні витрати за цією статтею становлять 35 тис. дол. США;
  • — витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування мережі АПК, за оцінками, не повинні перевищувати 240 дол. США;
  • — середня вартість 1 кв. м площі в супермаркетах міста становить 20 дол. США;
  • — вартість ПРВЗ-трафіку для кожного автомата при підключенні до оператора МТС складає 0,4 дол. США;
  • — витрати на рекламу, адміністративні та інші витрати закладені в бюджет на рівні 120 дол. США.

Згідно із проведеними розрахунками, річні витрати на обслуговування мережі з 20 АПК складуть 437 016 дол. США, а дохід від переробки нехай навіть 20% зібраних батарейок -- 477187,2 дол. США. При величині капітальних витрат у 26100 дол. США, економічна ефективність збору відпрацьованих побутових джерел живлення за допомогою мережі автоматизованих прийомних комплексів складе 1,54.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >