Визначення мети та постановка завдань РR -кампанії

Результати проведеного ситуативного аналізу допомагають визначити стратегічні цілі РR-кампанії підприємства. Такі цілі є основою для розроблення стратегії її проведення.

Стратегію проведення РR-кампанії розробляють, використовуючи плановий та еволюційний методи. За планового методу стратегія має форму методичного плану і директивних вказівок на рівні корпорації та бізнес-рівні. Розроблена за еволюційним методом стратегія розвивається у часі, являючи собою модель рішень, які реагують на сприятливі можливості та небезпеки. Плани, в яких сформульовані цілі та стратегія з компонентами РЯ, стають динамічним документом, який відображає системний підхід. У будь-якому разі стратегія передбачає визначення набору стратегічних завдань під кожну стратегічну мету компанії. Далі кожне стратегічне завдання конкретизується визначенням низки тактичних завдань, які фактично покроково дають змогу вирішити стратегічне завдання. По кожному тактичному завданню визначають терміни їх виконання, відповідальних осіб, способи мотивації персоналу та можливі додаткові витрати на проведення необхідних досліджень.

Наприклад, ми маємо такі стратегічні цілі РR-кампанії:

 • o Розширення поля взаємодії підприємства з ключовими аудиторіями.
 • o Максимізація внутрішнього РЯ.
 • o Організація соціальної відповідальності підприємства.

Для розширення поля взаємодії підприємства з ключовими аудиторіями визначаємо, що стратегічними завданнями є такі:

 • - провести аналіз існуючої ситуації щодо взаємодії підприємства з ключовими аудиторіями;
 • - сформулювати пріоритетні напрями взаємодії підприємства з ключовими аудиторіями;
 • - здійснити кількісне та якісне оцінювання можливостей підприємства щодо розширення поля взаємодії підприємства з контактними аудиторіями;
 • - зробити розрахунок бюджету на проведення заходів з РЯ;
 • - здійснювати контроль та управління процесом взаємодії підприємства з контактними аудиторіями.

Конкретизація завдання "провести аналіз існуючої ситуації щодо взаємодії підприємства з ключовими аудиторіями" полягає в такому:

 • 1. Визначити ключові аудиторії.
 • 2. Підрахувати чисельність таких аудиторій.
 • 3. Визначити, за якими напрямами взаємодіє підприємство з такими аудиторіями.
 • 4. Визначити, в якій формі здійснюється взаємодія.
 • 5. Виділити, які ЗМІ залучаються до взаємодії і як часто.
 • 6. Виділити найактивніші ключові аудиторії, відмітити причини їхньої активності.

Усе це заноситься в таблицю, для того щоб уникнути "зайвих слів" і надати більшої наочності. Погодьтеся, що перший керівник підприємства-замовника, якщо він цінує власний час, охочіше сприйме цілком конкретні дані, зведені до таблиць, ніж вислуховуватиме РR-ника, який про щось говорить. Це пов' язано з тим, що, по-перше, інформація, озвучена лише голосом, сприймається гірше за ту, що озвучена та підкріплена візуально; подруге, завжди є ризик того, що керівник, як тільки РR-ник піде з кабінету, може забути які-небудь деталі.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >