Базисні компоненти системи

Базисні компоненти МІС - це база даних, банк моделей, банк методів і комунікаційна система (див. мал. 4.1).

Базисні компоненти маркетингової інформаційної системи

Серед найважливіших елементів МІС варто виділити базу даних маркетингу та банк методів і моделей.

База даних маркетингу - структурована сукупність даних, що дозволяє одержати необхідну для прийняття рішень інформацію.

База даних маркетингу повинна задовольняти наступним вимогам:

  • * дані не мають повторюватися;
  • * мобільність структури бази даних, система повинна мати можливість розширення;
  • * незалежність застосування програм обробки від формату даних;
  • * можливість використання різними користувачами, що мають різні потреби;
  • * простота використання.

Банк методів. Методи обробки маркетингової інформації включають арифметичні операції, статистичні методи, графічну обробку, прогнозування, методи дослідження операцій.

Банк методів обробки маркетингової інформації повинен дозволяти комбінувати різні методи, мати можливість розширення і бути простим у використанні, тобто не вимагати від користувача спеціальних знань. Це означає, що система керування банком має надавати допомогу при виборі придатного методу.

Банк моделей. Банк моделей включає економіко-математичні і статистичні моделі, які використовуються на підприємстві та придбані на стороні.

Комунікаційна система - це техніка й програми, які полегшують взаємодію елементів системи.

При побудові маркетингової інформаційної системи рекомендується залучати її майбутніх користувачів, як фахівців ПК, так і представників служби маркетингу, а також експертів. їх координація необхідна при побудові багатьох приватних систем.

На практиці домінує принцип, за яким спочатку охоплюється вся інформація маркетингу, а потім з неї акумулюється інформація, необхідна для керівника відповідної ієрархії.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >