Підсистеми маркетингових інформаційних систем

Маркетингова інформаційна система трансформує дані, отримані з внутрішніх і зовнішніх джерел, в інформацію, необхідну для керівників і фахівців маркетингових служб. МІС, взаємодіючи з іншими автоматизованими системами підприємства, поставляє потрібну інформацію керівникам інших служб підприємства.

Маркетингова інформаційна система охоплює чотири підсистеми [149]:

 • * підсистему внутрішньої звітності;
 • * підсистему збору зовнішньої маркетингової інформації;
 • * підсистему маркетингових досліджень;
 • * підсистему аналізу маркетингової інформації.

Маркетингова інформаційна система

Розглянемо кожну з підсистем маркетингової інформації більш детально.

Підсистема внутрішньої звітності. Дана підсистема відображає показники поточного обсягу продаж, суми витрат, матеріальні запаси, рух готівки, дебіторську і кредиторську заборгованість. Вона найбільш доступна для маркетологів, цілком підтримується комп'ютерами й комп'ютерними мережами, що забезпечує оперативність і точність даних. Внутрішня система інформації дає можливість визначити верхню та нижню границі цін продажу, встановити зону комерційного ризику, лінію фінансової рівноваги, критичну точку фінансової стійкості.

Підсистема збору поточної зовнішньої маркетингової інформації. Ця підсистема забезпечує керівників інформацією про події в навколишньому середовищі. Джерелами інформації можуть бути: книги, газети і спеціалізовані видання, бесіди з клієнтами, купівля інформації в сторонніх постачальників (збірники щотижневих змін частки ринку, цін марочних товарів та ін.). Створюються також і власні відділи зі збору та передачі поточної маркетингової інформації.

Дана підсистема менш орієнтована на комп'ютерну підтримку, ніж система внутрішньої звітності, але у зв'язку з розвитком телекомунікацій і зовнішніх баз даних, підсистема збору поточної зовнішньої маркетингової інформації стає висококомп'ютеризованою і оперативною.

Підсистема маркетингових досліджень. Підсистема забезпечує регулярне визначення кола даних, необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, а також їх збір, аналіз і звіт про результати. У проведенні досліджень можлива участь спеціалізованих організацій чи організацій власного дослідницького відділу. Активно підтримується комп'ютерними системами. Тут використовується програмне забезпечення баз даних, електронних таблиць, графічне моделювання, різні спеціальні пакети статистичної обробки даних.

Базис підсистеми маркетингових досліджень утворюють дві групи засобів:

 • 1. Засоби статистичного моделювання («статистичний банк») - сукупність сучасних методик статистичної обробки інформації;
 • 2. Набір спеціальних маркетингових моделей, що сприяють прийняттю більш оптимальних маркетингових рішень. Спеціальні маркетингові моделі можуть служити основними для регулярного комп'ютеризованого формування рекомендацій на основі баз знань.

Підсистема аналізу маркетингової інформації. Підсистема поетапно виконує наступні функції за визначеною технологічною схемою (див. мал 4.4).

Мал. 4.4. Функції підсистеми аналізу маркетингової інформації

Підсистема аналізу маркетингової інформації (САМІ) дозволяє визначити:

 • * вплив основних факторів на збут продукції (обсяг продажу) та важливість кожного з них;
 • * можливість збуту при збільшенні цін чи витрат на рекламу;
 • * оцінку діяльності підприємства;
 • * параметри продукції підприємства, що забезпечують її конкурентоспроможність;
 • * сегментацію ринку.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить