ПРИЛАДИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

Принцип дії приладів електромагнітної системи (надалі ЕМ - прилади) пояснюється мал. 8, на якому наведені типові написи на шкалі. Обертаючий момент створюється за рахунок того, що струм i(t), що протікає по котушці, виконаної, як соленоїд із щелевідним отвором, створює електромагнітне поле, що втягує усередину котушки фігурну пластину, виготовлену з електротехнічної сталі. Цей момент пропорційний квадрату сили струму й містить тому постійну й змінну складові. Частота першої гармоніки змінної складової дорівнює подвоєній частоті першої гармоніки вимірюваної сили струму. У силу инерційності рухомої частини змінна складова фільтрується, і середній обертаючий момент дорівнює

, (10)

де T - період вимірюваного струму, - постійний коефіцієнт.

Як видно із цього вираження, ЕМ - прилади дозволяють вимірювати діюче значення змінного струму, а також силу постійного струму, про що свідчить також відповідний знак на шкалі.

Із принципу дії ЕМ - приладів треба, що на його показання можуть робити сильний вплив зовнішні магнітні поля. Щоб зменшити їхню дію, в ЕМ - приладах передбачається диференціальна конструкція, як це показано на мал. 8.

Компенсація дії зовнішнього поля відбувається за рахунок того, що моменти, які воно створює при впливі на обидві сторони рухомої частини, діють у протилежних напрямках, а моменти, створювані вимірюваним струмом, діють в одному напрямку. Ця компенсація буде неповною, якщо зовнішнє поле неоднорідно в обсязі рухомого механізму приладу.

На мал. 8 показаний ЕМ амперметр. ЕМ вольтметр утворюється приєднанням до ЕМ амперметра послідовно додаткового опору. У силу квадратичної залежності обертаючого моменту від сили струму шкала ЕМ - приладів нерівномірна. Рівномірності шкали на робочій частині добиваються шляхом підбора форми пластин, що втягуються в котушку.

Метрологічні й експлуатаційні властивості ЕМ - приладів невисокі. Струм повного відхилення стрілки не менш 5 мА, межа допущеної основної приведеної погрішності не менш 0,5%, частотний діапазон становить 0 Гц й 40-3000 Гц. Власний опір ЕМ - вольтметрів становить (100 - 2000) Ом.

Принцип дії приладу електромагнітної системи

Рисунок 8 - Принцип дії приладу електромагнітної системи.

Достоїнством ЕМ - приладів є відсутність струмопідводів до рухомої частини, низька трудомісткість у виготовленні й низькій вартості використовуваних матеріалів й, отже, знижена ціна в порівнянні з іншими приладами, що мають рівні метрологічні властивості.

Основне застосування - як щитові прилади, у тому числі, на транспортних засобах.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >