ПРИЛАДИ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Дія електростатичного приладу (надалі ЕС - приладу) заснована на використанні сили, що виникає між пластинами повітряного конденсатора, заряди на яких мають різні знаки. Схематичне креслення ЕС - приладу представлене на мал. 9. Вимірювана напруга u(t) прикладається до нерухомих і рухомих пластин, які під дією зазначеної сили втягуються в простір між нерухомими пластинами.

Обертаючий момент пропорційний квадрату напруги й містить тому постійну й змінну складову. Частота першої гармоніки змінної складової у два рази більше частоти першої гармоніки вимірюваної напруги. В чинність інерційності рухомої частини змінна складова обертаючого моменту фільтрується, і рухома частина відхиляється на кут, пропорційний постійній складовій, тобто середньому значенню обертаючого момента:

, (11)

де T - період вимірюваного струму, - постійний коефіцієнт.

Устрій і принцип дії ЕС - приладу говорять про те, що ЕС - приладом може бути тільки вольтметр, що забезпечує вимірювання постійної напруги й діючого значення змінної напруги. ЕС - вольтметр виділяється серед вольтметрів всіх систем, у тому числі й електронних, своїм екстремально високим опором, що при вимірюванні постійної напруги дорівнює опору ізоляції. При вимірюванні змінної напруги власний опір ЕС-вольтметра визначається його ємністю, що не перевищує кількох сотень пікофарад.

Принцип дії приладу електростатичної системи

Рисунок 9 - Принцип дії приладу електростатичної системи.

Основним недоліком вольтметрів електростатичної системи є низький обертаючий момент, через що діапазон вимірюваних напруг обмежений знизу значенням 30 В, і він може застосовуватися тільки за умови захисту від вібрацій і тряски.

З іншого боку, вольтметри електростатичної системи забезпечують вимірювання високих напруг до 300 кВ без використання дільника напруги й практично без власного споживання потужності від об'єкта.

Досягнута межа допущеної основної приведеної погрішності ЕС вольтметрів - 0,5%. Частотний діапазон: 0 Гц, 40 Гц.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >