ПРИЛАДИ ІНДУКЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Єдиним різновидом приладів індукційної системи є лічильники активної й реактивної електричної енергії змінного струму, споживаної навантаженням. Устрій лічильника електричної енергії схематично представлен на мал. 10. Рухомою частиною цього приладу є диск із електропровідного матеріалу (звичайно це алюміній, який володіє найменшою вагою). Диск обертається на осі, закріпленої в підп'ятниках, які повинні бути зносостійкими й створювати мінімальний і незмінний у часі момент тертя. Обертаючий момент створюється двома електромагнітами, розташованими по різні сторони від диска.

Прилад індукційної системи (лічильник електричної енергії). Принцип дії, позначення, схема включення

Рисунок 10 - Прилад індукційної системи (лічильник електричної енергії). Принцип дії, позначення, схема включення.

Їхнє розташування таке, що вихрові струми, створювані ними в диску, взаємодіють із полями цих електромагнітів, і при цьому взаємодії виникає момент, пропорційний добутку струмів:

. (12)

Якщо в одному з електромагнітів протікає струм навантаження (назвемо цей ланцюг за аналогією з подібним ланцюгом ЕД ватметра послідовною, див. п. 4.3), а в іншому електромагніті протікає струм, пропорційний напрузі на навантаженні, тобто (назвемо цей ланцюг паралельною , як відповідний ланцюг ЕД ватметра, див. п. 4.3), де R - додатковий опір паралельного ланцюга, то середній обертаючий момент, як й у випадку ЕД ватметра, буде пропорційний активної потужності:

, (13)

де - кут зсуву фази між струмом і напругою в навантаженні.

Власний опір послідовної обмотки (струму) роблять якнайменше (десяті долі Ом), а опір паралельної обмотки (напруги) - якнайбільше (одиниці й десятки кОм).

Якби протидіючий момент створювався пружинкою, то кут повороту диска був би пропорційний потужності. Однак, відсутність протидіючої пружинки дозволяє диску обертатися, тобто виконувати операцію інтегрування кутової швидкості його обертання. Якщо кутова швидкість обертання диска пропорційна потужності, то кут повороту диска (який відображається індикатором з округленням до цілого числа оборотів) пропорційний інтегралу від потужності, тобто енергії. Для забезпечення цієї пропорційності протидіючий момент створюється стабілізованим постійним магнітом. Гальмовий протидіючий момент виникає за рахунок того, що при прямуванні диска в поле магніту в диску виникає струм, пропорційний швидкості його обертання, і цей струм взаємодіє з полем магніту, гальмуючи обертання, як це відбувається при рекуперативному гальмуванні електричного двигуна постійного струму.

Рівномірне обертання має місце тоді, коли рівні моменти: обертаючий і протидіючий, тобто, коли . Оскільки обертаючий момент пропорційний потужності P, а протидіючий пропорційний кутової швидкості обертання ,

, (14)

де - коефіцієнти пропорційності, - момент тертя в підп'ятниках.

Звідси, зневажаючи моментом тертя, одержуємо:

, ,

де (t) - кут повороту диска лічильника за час t, A(t) - електрична енергія, спожита за час t, - коефіцієнт пропорційності.

Таким чином, кількість оборотів диска лічильника, пропорційно енергії. Обертання диска через черв'ячне зачеплення передається на лічильник числа оборотів, що відображається на цифровому індикаторі.

Побутові й промислові лічильники призначені для вимірювання кількості електричної енергії, виділюваної змінним струмом частотою 50 Гц.

Метрологічні властивості лічильників електричної енергії:

  • - побутові лічильники призначені для вимірювання електричної енергії при напрузі 220 В и струмах 5.0, 10.0 А, межа допущеної основної відносної погрішності (тобто приведеної до поточного показання) 2.5%,
  • - промислові лічильники призначені для вимірювання рівчаків великої електричної енергії при напрузі 3000 В и струмах до 1000 А, межа допущеної основної відносної погрішності (тобто приведеної до поточного показання) від 0.5%.

Нормуванням і міжнародною уніфікацією властивостей лічильників електричної енергії займається спеціальний комітет міжнародної електротехнічної комісії (МЕК), оскільки результати вимірювань рівчаків електричної енергії через державні кордони є основою для відповідних розрахунків й економічних санкцій.

Схема включення лічильника електричної енергії точно така, як схема включення ватметра (зрівняти мал. 6 в і схему мал. 10). Так само, як у ватметра, генераторні затискачі лічильника позначені зірочкою. Після приєднання лічильника до електричного ланцюга корпус лічильника й всіх приєднувальних затискачів пломбуються щоб уникнути економічних зловживань.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >