Аналітичний огляд генераторів коливань

Генератори гармонійних коливань

Умова генерації гармонійних коливань

Електронним генератором гармонійних коливань називають пристрій, що перетворює енергію джерела постійного струму в енергію електромагнітних коливань синусоїдальної форми необхідної частоти й потужності.

Будь-який генератор гармонійних коливань являє собою підсилювач, охоплений контуром позитивного зворотного зв'язку (рис.1.1).

Структурна схема генератора гармонійних коливань

Рисунок 1.1 - Структурна схема генератора гармонійних коливань

Для виникнення в системі (рис.1.1) коливань синусоїдальної форми необхідне одночасне виконання двох умов [1]:

  • а) умова балансу амплітуд: ; (1.1)
  • б) умова балансу фаз: . (1.2)

При ПЗЗ частина вихідної напруги через контур ПЗЗ надходить на вхід підсилювача у фазі із вхідною напругою, що забезпечує задане значення . Щоб амплітуда вихідної напруги не змінилася, повинна бути виконана умова . Так як й , то з рівності випливає , або (умова балансу амплітуд).

Друга умова виникнення гармонійних коливань (тобто, забезпечення балансу фаз), полягає в тому, щоб фазові зрушення, що створюються підсилювачем () і ланкою зворотного зв'язка (), у сумі повинні бути кратними , тобто: (де n=0, 1, 2, 3,.).

Рівняння (1.1) вимагає від підсилювача такого коефіцієнта підсилення, при якому повністю компенсуються втрати напруги, що надходить через контур ПЗЗ.

Рівняння (1.2) визначає умову, при якій в замкнутій системі (підсилювач + контур ПЗЗ) забезпечується ПЗЗ.

Якщо вищезазначені умови виконуються лише на одній частоті, то в системі виникають гармонійні коливання. Якщо ж їх виконання справедливе для деякого спектру частот, то виникає генерація релаксаційних коливань.

Для одержання синусоїдальної форми вихідного сигналу використають кілька способів побудови схем.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >