Список використаних джерел

Абрамович С. Культурологія : Навчальний посібник/ Семен Абрамович, Марія Тілло, Марія Чікарькова,; Київський нац. торговельно-екон. ун-т, Чернівецький торговельно-екон. ін-т. -К.: Кондор, 2005. -С. 251-254.

Багацький В.В. Культурологія: Історія і теорія світової культури ХХ ст.: Навч. посіб. для студ. вузів / В.В. Багацький, Л.І. Кормич. - 2-е вид., перероб. і допов. - К. : Кондор, 2004. -С. 207-211.

Закович М. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / Микола Михайлович Закович. -- К. : Знання, 2004. -- С. 432 - 437.

Матвєєва Л. Л. Культурологія: курс лекцій: навч. посіб. для студ.вищих навч. закл. / Людмила Леонідівна Матвєєва. - К. : Либідь, 2005. - С. 428-430.

Парахонський Б. О., Погорілий О. І., Йосипенко О. М., Собуцький М. А., Савельєва М. Ю. Культурологія: Навч. посібник / О.І. Погорілий, М.А. Собуцький . -- К. : Академія, 2003. --С. 178-181.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підруч. для вузів / Авт. кол.: Н.Я.Горбач, С.Д.Гелей, З.П.Росінська. - Л. : Каменяр, 1992. - С. 75-78.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить