Вступ

Людина завжди мав здатність і схильність наділяти у форми ігрового поведінки всі сторони свого життя. Це є підтвердженням об'єктивної цінності споконвічно притаманних йому творчих устремлінь - найважливішого його надбання.

Гра - передусім вільна діяльність. Усі дослідники підкреслюють незацікавлений характер гри. вона необхідна індивідууму як біологічна функція, а суспільству потрібна з укладеного у ній сенсу. Гра, швидше, ніж праця, була формуючим елементом людської культури раніше, ніж змінювати навколишнє середовище, людина зробила це у власній уяві, у сфері гри (1, 133).

Ігрова концепція культури цілісно була сформульована нідерландським істориком і філософом ідеалістом Й. Хейзінга (1872-1945рр.) В роботі, "Homo Ludens; Стаття з історії культури" (1938). Концепція ігрового генезису культури знайшла відображення також у працях Гадамера, який аналізував історію і культуру як своєрідну гру в сфері мови, у роботі Е. Фінка "Основні феномени людського буття", як виняткову можливість людського буття (1, 134). Також Герман Гессе (1877-1962) та його знаменитий роман "Гра в бісер". Ще до цього переліку можна додати Х. Ортегу-і-Гассета (1889-1955). [9]

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >