Висновок

Ігрова концепція культури, сформульована Й. Хейзінга, розглядає гру як першооснову культури, культура виникає у формі гри. Культура виникає і розгортається в грі, носить ігровий характер. Це є вихідною передумовою названої концепції.

Гра, з точки зору Й. Хейзінги, це всеосяжний спосіб людської діяльності, універсальна категорія людського існування.

Гра - це не манера жити, а структурна основа людських дій. А для того, щоб ігрове зміст культури було культуротворчим, вона має залишатися чистим. Мета гри - у ній самій. Гра сама по собі, в самому початку, лежить поза сферою моральних норм. Вона не може бути не поганий не хороший. Моральний, так само як і аморальний, вчинок відбувається по тим чи іншим правилам тієї чи іншої гри. По суті, гра несумісна з насильством. Саме моральні вчинки свідчать про належне дотримання "правил гри". Адже моральність є не що інше, як укорінена в минулому традиція. Аморальність, з даної точки зору, це навмисно обране положення "поза грою", тобто щось абсурдне за визначенням. У цьому випадку, серйозне не є антонімом гри, її протилежність - безкультур'я і варварство.

Говорячи про ігровий факторі, Й. Хейзінга переконливо показує його надзвичайну дієвість і надзвичайну плідність при виникненні всіх великих форм суспільного життя. Будучи її істотним імпульсом, ігрові змагання, давніші, ніж сама культура, здавна наповнювали життя і, подібно дріжджів, сприяли зростанню і розвитку форм архаїчної культури. Культ ріс у священній грі. Поезія народилася в грі і продовжувала існувати в ігрових формах. Музика і танець були чистої грою. Мудрість і знання знаходили словесне вираження в освячених звичаєм іграх, що проходили як змагання. Право виділилося з ігор, пов'язаних з життям і відносинами людей. Залагодження суперечок зброєю, умовності життя аристократії ґрунтувалися на ігрових формах. Тому висновок тут може бути тільки один: Культура, в її початкових фазах, грається. Вона не виростає з гри, як "живий плід, який звільняється з материнського тіла, вона розгортається у грі і як гра" (4).

Таким чином, справжня культура не може існувати без ігрового змісту, так як культура передбачає певне самообмеження, певну здатність не сприймати свої власні устремління, як щось граничне і найвище, але бачити себе відгородженій деякими добровільно прийнятті кордонами.

Й. Хейзінга підкреслює, що культура все ще хоче, щоб її "грали" - за взаємною згодою щодо певних правил (4).

Тяжко дивитися на всі наші діяння з точки зору гри. У найглибших надрах людської істоти щось ніби противиться цьому. Але і в драматичному згущенні найважливіших моментів життя людства все відбувається не виходить за межі парадигми грою взагалі.

Підхід до питання про культуру і грі зближує X. з К. Гроссом, К. Керен, Р. Гвардіні, Г. Гессе, X. Ортегою-і-Гассет. Учений не ставить за мету проаналізувати у всій повноті сам культурний матеріал, оскільки його завдання - заявити тему з відкритою культурологічною функцією. «Homo ludens» - культурологічна утопія з чітко вираженим політичним, перш за все антифашистським, змістом; створення образу «справжньої» культури з тим, щоб протиставити його тенденціям культури XX століття. Ігрологія X. є невід'ємною частиною сучасної теорії та історії гри, a «Homo ludens», одночасно, - взірцем європейської гуманістичної есеїстики і політичної публіцистики.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >