Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на рівень продуктивності праці

Продуктивність праці вимірюється кількістю продукції виготовленої за одиницю часу, або кількістю часу, необхідного на виготовлення одиниці продукції. Для оцінки рівня продуктивності праці застосовують систему узагальнених показників, часткових та допоміжних показників.

До узагальнених показників відноситься середньорічний, середньоденний, середньогодинний виробіток продукції одним робітником, а також середньогодинний виробіток продукції на одного працюючого у вартісному виразі. Часткові показники - затрати часу на виробництво одиниці продукції певного виду (трудомісткість продукції) або на випуск продукції певного виду в натуральному виразі за один людино-день або людино-годину. Допоміжні показники характеризують затрати часу на виконання одиниці певного виду робіт або обсяг виконаних робіт за одиницю часу. За умов ринкового господарювання ці показники використовують для внутрішньої інформації оперативного управління виробництвом, при складанні інвестиційних та фінансових проектів, для оцінки економічної вигоди, очікуваної в майбутньому.

Продуктивність праці є універсальним грошовим вимірником, який дозволяє оцінити ефективність використання трудових ресурсів між підприємствами та галузями, але при умові, що для його визначення використовуються показник обсягів виробництва продукції, робіт та послуг у порівняльних цінах. Така вимога забезпечить об'єктивність оцінки аналізу затрат праці на виготовлення продукції.

Аналіз продуктивності праці доцільно розпочати з вивчення її рівня, динаміки та узагальненої оцінки виконання завдання.

Найбільш узагальнюючим показником продуктивності праці є середньорічний виробіток продукції одним працюючим.

Визначимо вплив інтенсивних та екстенсивних факторів на рівень продуктивності праці.

Таблиця 2.4 Інтенсивні та екстенсивні фактори впливу на рівень продуктивності праці Ружинської райспоживспілки за 2007-2008 рр.

Показник

2007 р

2008 р

Товарна продукція у порівняльних цінах, тис. грн.

363,0

491,0

Число людино-днів відпрацьованих за рік

36002,4

38838,6

Число людино-годин відпрацьованих за рік

288019

302941

Середньоспискова чисельність робітників, осіб

147

158

Середньорічний виробіток одного робітника, тис. грн

2,469

3,107

Середнє число днів відпрацьованих одним робітником, людино-дні

245

249

Середнє число годин відпрацьованих одним робітником (працівником), людино-години

1959,3

1917,3

Середньогодинний виробіток одного робітника, тис. грн.

0,0012

0,0016

Середньоспискова чисельність усіх працівників, осіб

162

175

Середньорічний виробіток одного працівника, тис. грн.

2,24

2,8

Середньогодинний виробіток одного працівника, тис. грн.

0,0012

0,0014

Середнє число днів відпрацьованих одним працівником, людино-дні

222

222

Тривалість робочого дня, годин

7,9

7,8

Проаналізуємо вплив інтенсивних факторів за допомогою нижче наведених факторних моделей:

(1.4)

(1.5)

Використовуючи факторну модель та дані приведені в таблиці 2.4 проаналізуємо як вплинули на продуктивність праці такі фактори, як середнє число людино-днів відпрацьованих одним робітником, середня тривалість робочого дня, а також товарооборот на одну людино-годину.

;

;

За результатами розрахунків можна зробити такі висновки:

  • 1) за рахунок середнього числа днів відпрацьованих одним працівником у 2008 році проти 2007 середньорічний виробіток збільшився на 0,04 тис. грн.;
  • 2) за рахунок зменшення тривалості робочого дня у 2008 році проти 2007 виробіток зменшився на 0,03 тис. грн.;
  • 3) за рахунок зростання в 2008 році проти 2007 року товарообороту за одну людино-годину зростання виробітку є незначним і становить - 0,78 тис. грн. А загальний виробіток 2008 року проти 2007 року зріс лише на 0,79 тис. грн. Отже можемо зробити висновок, що ці фактори значно не вплинули на продуктивність праці товариства.

Проаналізуємо вплив факторів, що наведені у факторній моделі та дані приведені в таблиці 2.4: доля робітників в загальній чисельності персоналу, людино-дні відпрацьовані одним робітником за рік та товарооборот за один людино-день.

;

;

;

;

Проведені розрахунки свідчать, що загальне зростання виробітку в 2008 році проти 2007 року становило 0,384 тис. грн., у тому числі:

  • 1) за рахунок зростання долі робітників у загальній чисельності персоналу середньорічний виробіток збільшився на 0,3 тис. грн.;
  • 2) внаслідок збільшення середнього числа днів відпрацьованих одним робітником за рік виробіток знизився на 0,004 тис. грн.;
  • 3) за рахунок зростання товарообороту одного людино-дня виробіток збільшився на 0,08 тис. грн. Загалом можна сказати, що ці три фактори значною мірою не впливають на виробіток і з розрахованих показників ми бачимо, що значних змін не відбулося у 2008 році в порівнянні з 2007 роком.

Аналіз впливу інтенсивних факторів на продуктивність праці Ружинського районного споживчого товариства, що найбільше зростання середньорічного виробітку відбулося за рахунок збільшення товарообороту за одну людино-годину, а відповідно і за один людино-день, зменшення середнього числа днів відпрацьованих одним робітником за рік спостерігається в другій моделі внаслідок чого і зменшився виробіток на даному підприємстві.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >