Аналіз впливу продуктивності праці на обсяг виробництва

На обсяг виробництва впливають як чисельність працівників, так і їх виробіток, наявність основних фондів, витрати робочого часу на одиницю продукції та ін.

Для аналізу впливу факторів на обсяг виробництва скористаємося наступними факторними моделями.

Розглянемо за допомогою першої факторної моделі як на обсяг виробництва впливає чисельність працівників, наявність основних фондів та питома вага машин і обладнання в середній вартості основних фондів:

(1.6)

Таблиця 2.5 Показники впливу на обсяг виробництва Ружинської райспоживспілки за 2007-2008 роки.

Показники

2007 рік

2008 рік

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.

7130,0

8093,0

2. Вартість основних фондів, тис. грн.

2295,1

2224,1

3. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

162

158

4. Машини і обладнання в вартості основних засобів, тис. грн.

166,8

161,1

Отже, у 2008 році в порівнянні з 2007 роком дохід від реалізації продукції збільшився на 963,0 тис. грн. або на 13,5%. Це відбулося за рахунок наступних факторів:

  • 1) внаслідок зменшення працівників на 4 особи дохід зменшився на 2,6%;
  • 2) за рахунок збільшення фондоозброєності виручка збільшилась на 1,168%;
  • 3) внаслідок зменшення питомої ваги машин і обладнання в основних фондах на 5,7 тис. грн. дохід від реалізації продукції зменшився на 2,3%;
  • 4) за рахунок збільшення фондовіддачі на 2,0 тис. грн. виручка зменшилась на 0,001%.

В другій моделі на обсяг виробництва впливатиме: середньоспискова чисельність працівників, доля робітників в загальній чисельності персоналу, людино-дні відпрацьовані одним робітником за рік та товарооборот за один людино-день.

(1.7)

;

;

Тож ми можемо зробити висновок, що обсяг виробництва у 2008 році в порівнянні з 2007 роком збільшився на 128 тис. грн. У тому числі:

  • 1) за рахунок долі робітників в загальній чисельності персоналу не змінився;
  • 2) за рахунок товарообороту за один людино-день зріс на 443,9 тис. грн.;
  • 3) за рахунок середньоспискової чисельності працівників зменшився на 317 тис. грн.;
  • 4) внаслідок збільшення людино-днів відпрацьованих одним робітником за рік на 1,1 тис. грн.

Отже, за двома моделями можна сказати, що у 2008 році проти 2007 року помітний зріст обсягу виробництва і в обох моделях значну частину зміни результативного показника припадає на товарооборот. Але видно, що присутнє зменшення виробництва, яке відбулося за рахунок відпрацьованих днів працівниками та чисельності працівників загалом. Райспоживспілка повинна збалансувати чисельність працівників і їхнє трудове навантаження, що приведе до покращення діяльності підприємства, а звідси і до збільшення обсягу виробництва.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >