Використана література

Андрушків М.І., Реверчук Н.Й., Савенко І.Л. Становлення підприємництва в умовах ринкової економіки. - К.: Молодь, 1994. - 324 с.

Білик М.Д. Управління фінансами підприємств. - К.: Знання, 1999.- 362 с.

Бойчик М.І., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства. - Львів: Сполом, 1998. - 212 с.

Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС. - 2002. - 608 с.

Егоршин А.П.Управление персоналом - Н. Новгород: НИМБ,1997. - 607 с.

Економіка підприємництва: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

Економіка підприємства: Навч. посіб. / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін.; За ред. А.В. Шегди. - К.: Знання-Прес, 2002. - 335 с.

Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навчальний посібник. - Київ: КНЕУ, 1999. - 224 с.

Кредісов А.І. та ін. Менеджмент для керівників. - К.: Знання, 2000.- 556 с.

Моргунов Е.Б. Управление персоналом.-М.: ЗАО “Бизнес-школа”, Интел-синтез, 2001.-264 с.

Мурашко Н.И. Управление персоналом организации.- К.: Компас, 1997.- 330 с.

Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємництва.-К.: Знання, 2001. - 462 с.

Піддубний Ф. “Хочете стати бізнесменом?”.- Київ: Молодь, 1992.- 396 с.

Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність.- К.: КНЕУ, 1998. - 352 с.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить