Практичні аспекти аналізу кадрового потенціалу ТОВ «Черкаська продовольча компанія»

Організаційно-економічна характеристика підприємства

Проаналізуємо кадровий потенціал ТОВ «Черкаська продовольча компанія» (ТОВ «ЧПК»). Видами діяльності підприємства є:

  • - виробництво м'ясних продуктів;
  • - виробництво макаронних виробів;
  • - оптова торгівля продовольчими товарами;
  • - роздрібна торгівля продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах.

Адреса: місто Черкаси, вул. Смілянська, 122/1.

Керівник - директор Пирог Іван Григорович.

У таблиці 2.1 розглянемо основні показники ТОВ «ЧПК» за 2006-2008 роки.

Таблиця 2.1 Основні техніко-економічні показники

Показник

Одиниця виміру

Значення показника за роками

Відхилення

2006р.

2007р.

2008р.

2007р. від 2006р.

2008р. від 2007р.

1. Обсяги виробництва:

- м'ясо і субпродукти

Т

11316

7598

7636

-3718

38

- ковбаси;

Т

4211

5284

837

1073

-4447

- консерви;

Туб

2519

4974

5827,5

2455

853,5

- напівфабрикати;

Т

568

0

568

-568

568

- інша продукція

Т

194

0

1751,4

-194

1751,4

2. Обсяги реалізації

Тис. грн.

219257,8

252071,9

296103,9

32814,1

44032

3. Процент експорту у складі реалізації

%

0,6

0,1

2,44

-0,5

2,34

4. Вартість обладнання

Тис. грн.

390573

390879

391205

306

326

У 2007 році відбулося значне зниження обсягів виробництва, перш за все м'яса та субпродуктів, напівфабрикатів, іншої продукції. Це свідчить про технологічну перебудову підприємства та його перекваліфікацію на інші продовольчі вироби.

Технологічна перекваліфікація дала позитивний результат, про що свідчить зростання обсягів реалізації, як у 2007 році на 32814,10 тис. грн., так і у 2008 році на 44032 тис. грн.

Також слід відзначити збільшення проценту експорту до Росії - у 2007 році на 0,5 %, а у 2008 році - на 2,34 %.

Позитивним чинником є підвищення збільшення вартості виробничого обладнання у 2007 році на 306 тис. грн., у 2008 році на 326 тис. грн., що свідчить про зростання виробничого потенціалу підприємства.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >