Аналіз забезпеченості ТОВ «Черкаська продовольча компанія» працівниками

Управління трудовими ресурсами, забезпечення їхнього ефективного використання потребує обов'язкового формування системи оцінки трудового потенціалу підприємства. Аналіз та розрахунки на підприємстві проводяться за категоріями працівників. Штат працівників ТОВ «ЧПК» складається з робочих, спеціалістів та керівників. Більш детально склад представлено у таблиці 2.2.

Робітники - це персонал, що безпосередньо зайнятий у процесі виробництва продукції (основні виробники), а також зайнятий ремонтом, переміщенням вантажів тощо (допоміжні). Керівники та спеціалісти - це ті працівники, що зайняті керуванням, організацією, плануванням, реалізацією.

Таблиця 2.2 Штат працівників, чол.

Працівники

Кількість осіб за роками

Відхилення

Питома вага

2006р.

2007р.

2008р.

2007р. від 2006р.

2008р. від 2007р.

2006р.

2007р.

2008р.

Робочі

968

980

1056

12

76

86,2

86,3

85,4

Спеціалісти

69

70

82

1

12

6,1

6,2

6,6

Керівники

86

86

98

-

12

7,7

7,5

8

Загальна чисельність

1123

1136

1236

13

100

100

100

100

в тому числі

- жінки

521

547

590

26

43

46,4

48,2

47,7

- чоловіки

602

589

646

-13

57

53,6

51,8

52,3

У 2007 році склад працівників змінився, збільшилась кількість робочих, спеціалістів стало більше лише на одну особу.

У 2008 році значне збільшення як робочих, так і спеціалістів та керівників. Структурно співвідношення категорій працівників не відбулося.

Аналіз складу жінок та чоловіків показав, що структура також майже не змінилася. Жінки складають майже половину від усієї кількості (на рівні 50%).

Проведемо аналіз кадрового потенціалу робітників за стажем роботи.

Таблиця 2.3 Аналіз якісного складу працівників ТОВ «ЧПК»

Стаж роботи

Питома вага, %

Відхилення

2006 р.

2007р.

2008р.

2007р. від 2006р.

2008р. від 2007р.

1. Стаж більше за 20 років

19,1

19

18,9

-0,1

-0,1

2. Стаж більше за 15 років

17,5

17,4

17,4

-0,1

-

3. Стаж більше за 10 років

5,8

5,8

5,7

-

-0,1

4. Стаж менше ніж 10 років

57,6

57,8

58

0,2

0,2

Всього

100

100

100

-

-

Аналіз структури працівників за стажем роботи показав, що у підприємства досить прогресивна структура кадрів, близько 58% складають молоді спеціалісти (стаж роботи менший за 10 років), однак разом з цим близько 20 % складають досвідчені кваліфіковані працівники. Це налає можливість підприємству впроваджувати нові прогресивні технології у виробництво та керування, що свідчить про високий кадровий потенціал підприємства.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >