Аналіз плиності кадрів

Плинність кадрів на ТОВ «Черкаська продовольча компанія» покажемо у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 Плинність кадрів

Показник

2006 рік

Питома вага. %

2007 рік

Питома вага. %

2008 рік

Питома вага. %

Відхилення

2007р. від 2006р.

2008р. від 2007р.

Прибуло робітників - всього

30

100

41

100

124

100

11

83

- з ПТУ;

10

33,3

6

14,6

13

10,5

-4

7

- з технікуму, ВНЗу;

8

26,7

15

36,6

27

21,7

7

12

- за вільним наймом

12

40

20

48,8

84

67,8

8

64

Звільнено робітників

- всього

30

100

28

100

24

100

-2

-4

- на пенсію;

5

16,7

3

10,7

2

8,3

-2

-1

- за хворобою (інвалідністю);

2

6,7

-

-

1-

4,2

-2

-1

- за власним бажанням

4

13,3

8

28,6

9

37,5

4

1

- за згодою сторін;

10

33,3

10

35,7

7

29,2

-

-3

- за порушення правил техніки безпеки, санітарії, дисципліни

9

30

7

25

5

20,8

-2

-2

Всього чисельність працівників

1123

-

1136

-

1236

-

13

100

В 2007 році у підприємства збільшилась кількість працівників на 13 чоловіків - за рахунок прийняття на роботу випускників технікумів, вищих навчальних закладів та за вільним наймом. Одночасно кількість звільнених працівників зменшилась на 2 чол.

В 2008 році відбулося зростання кількості працівників на 100 чол. за рахунок прийняття на роботу молодих спеціалістів (випускників навчальних закладів) та робітників за вільним наймом.

Структурний аналіз прийняття на роботу до ТОВ «ЧПК» працівників показав збільшення питомої ваги робітників, які приймаються за вільним наймом (від 40% до 67%), ніж випускників навчальних закладів, тоді як за кількісними показниками відбулося також зростання приймання також і випускників (на 19 чол. у 2008 році). Це свідчить про зважену кадрову політику, бо підприємство приймає як кваліфікованих працівників(котрі склади муть так званий «грунт» кадрів) так і молодих спеціалістів (котрі будуть спонукати підприємство до динамічного розвитку).

Аналіз звільнень показав їх зменшення при збільшення середньооблікової чисельності персоналу. За період 2006-2008 років змінилась кількість виходів на пенсію на 30 чол., зменшилась кількість звільнень за порушення техніки безпеки, промислової санітарії та дисципліни (на 4 чол.), що має вагоме значення для підприємства, що працює в харчовій промисловості та має приватну власність, оскільки керівництво висуває жорсткі вимоги до свого персоналу.

Для визначення зацікавленості працівників працювати на ТОВ «Черкаська продовольча компанія» розрахуємо наступні показники.

Показник плинності кадрів:

де Чвл - чисельність працівників, що звільнені за власним бажанням, чол.,

Чпор - чисельність працівників, що звільнені за порушення, чол.,

Чзг - чисельність працівників, що звільнені за згодою сторін, чол.,

СЧП - середньооблікова чисельність працівників, чол.

Показник плинності кадрів за період 2006-2008 років знизився на 0,4 % (2,1-1,7=0,4 %) при одночасному збільшення середньооблікової чисельності працівників, що свідчить про зацікавленість робітників працювати на підприємстві, що розглядається.

Рух робочої сили характеризується показником обігу працівників, який показує інтенсивність їх руху. Розрахуємо показник обігу за прийомом (ПОП) працівників:

де Чпр - чисельність працівників, що прийняті на роботу, чол.

Значне збільшення показника обігу за прийомом пов'язане зі збільшенням середньооблікової чисельність працівників у 2008 році, коли підприємство додатково здійснювало набор працівників.

Розрахуємо коефіцієнт обігу за звільненням:

де Чзв - чисельність працівників, що були звільнені, чол.

Показнику обігу за прийманням перевищують показники обігу за звільненням, що говорить про зацікавленість працівників працювати на підприємстві, про згоду їх на умови праці та її оплату.

Для загальної характеристики робочої сили застосовується показник змінності:

де К - найменший показник із двох значень (прийнятих або звільнених чоловіків), чол.

Аналіз показника змінності показав його зменшення на 0,73% за період 2006-2008 років та загальне його низьке значення, тобто підприємство має сталий склад працівників, котрі вже певний час працюють на підприємстві та знають його слабкі та сильні сторони.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >