Календарне планування

Загальне поняття календарного планування

Будь-яка діяльність протікає у часі, тому в багатьох практично важливих випадках виявляється необхідним визначити коли що робити, тобто скласти календарний план виконання робіт. Календарний план виробляє ув'язку в часі всієї множини дій спрямованих на досягнення цілі, при чому така ув'язка, природно, повинна надавати план «якнайкраще». І виходити цей план повинен у найкоротші терміни. Специфіка задач календарного планування, що виникають, їх об'єм, складність призвели до розвитку особливої групи моделей і спеціальних методів рішень, котрі вивчаються в розділі дослідження операцій, який називають теорією розкладу. Розглянемо декілька прикладів. Є шлюз, здатний пропускати тільки по одному кораблю. Простій суден тягне за собою штрафи, розмір яких залежить від типу вмісту корабля та часу простою. Знаючи розклад прибуття суден, необхідно визначити порядок шлюзування, котрий мінімізує загальну суму штрафу. Другий приклад (класична задача про комівояжера). Комівояжер повинен відвідати декілька міст, відстань між якими відома та повернутися додому. Необхідно обрати маршрут, який мінімізує загальний шлях. Якщо є всього десять міст, то при повному переборі всіх варіантів необхідно продивитися «всього» 3628800. Якщо кожен варіант продивлятися і оцінювати хоча б хвилину, то й тоді на пошук оптимального рішення таким чином піде майже сім років. Нарешті, назвемо таку типічну задачу календарного планування, як задачу визначення порядку запуску деталей у виробництво. В цій задачі є виробничий план у вигляді переліку деталей, які повинні бути виготовлені по вказаній технології, кількість деталей кожного найменування, трудомісткість обробки деталей на кожному станку і, можливо, які-небудь ще дані. Потрібно: скласти календарний план, мінімізуючий загальний час виготовлення всіх деталей. Якщо розмірність задачі (кількість змінних) не надто велика, тоді можуть бути використані графічні табличні методи представлення календарного плану. В першому випадку наочно зображується (з дотриманням масштабу часу) черговість виконання робіт, їх взаємне розташування у часі. У якості прикладу можна згадати графік руху потягів, який звичайно використовується на уроках фізики. Другий метод представлення календарних планів, як видно із його назви, заснований на використанні різних таблиць. Часто необхідність у таблицях проявляється вже просто через значну кількість змінних у задачі, коли на графіку (на рисунку) відбувається злиття всіх ліній з повною втратою видимості графіку. Крім того, таблиця може містити значно більший об'єм інформації, ніж графік. Нарешті, таблиці легше, ніж графіки, отримувати з вихідних пристроїв ЕОМ.

Звичайно, реальні задачі вирішуються з допомогою будь-яких спеціальних математичних моделей. У деяких випадках буває можливо використання лінійного або динамічного програмування, про які йшлося вище.

Розглянемо два приклади складання календарного плану.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >