Висновок

Можна вважати, що у країнах з перехідною економікою поступово формуються національні моделі корпоративного управління, але цей процес поки що має суперечливий характер і вимагає активних дій з боку урядів, громадськості та інших суб'єктів корпоративного регулювання.

Сьогодні українське законодавство не окреслює сферу відносин, де може існувати корпоративне управління, проте певні розробки у сфері принципів корпоративного управління на національному рівні вже існують. Відтак більш глибоке дослідження світового досвіду в цьому питанні має стати наступним етапом розробки національного кодексу принципів корпоративного управління з перспективою запровадження його в дію на рівні окремих корпоративних суб'єктів. Це має сприяти розвиткові та вдосконаленню як внутрішньої , так і зовнішньої сфери корпоративних відносин, більш активному залученню фінансових ресурсів (у тому числі іноземних інвестицій), і відповідно - зростанню довіри до вітчизняних корпоративних суб'єктів на міжнародному рівні.

Список літератури

  • 1. "Абрамов Ярослав - Принципи корпоративного управління у світі. Чи слід їх запроваджувати в Україні" за матеріалом сайту.
  • 2. Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets // World Bank Policy Research Working Paper. 2818. April 2002.
  • 3. Русинов Ф.М., Попова Е.В. Теория корпоративного управления неустойчивым состоянием экономики. - М.: изд-во Рос. экон. акад., 2002. - с.60
  • 4. Марек Хессель. Совет директоров корпорации: контроль через представительство. - Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные рабочие акционерных обществ. Москва. Джон Уайли энд Санз. 2004
  • 5. OECD, Principles of Corporate Governance, 2003.
  • 6. Государство и собственность // Рынок ценных бумаг, №14., 2006 г.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить