Вступ

Різні ситуаційні моделі підкреслюють необхідність гнучкого керівництва. Керівник повинен чітко уявляти собі здібності підлеглих, свої власні можливості, природу завдань, потреб, повноваження, якість інформації, особливості різних країн. Тому найефективніший стиль такий, який дає змогу орієнтуватися на реальність тобто коли керівник підбирає стиль під конкретну ситуацію.

Наприклад, європейці перебувають під впливом традицій і більше тяжіють до автократичного керівництва, ніж американці. А японці дуже широко використовують участь працівників у прийнятті рішень, хоча сама по собі японська культура більше цінує традицію. В Україні складається певне поєднання європейського стилю керівництва, в основі якого лежить застосування елементів автократичного і демократичного стилів, з прийняттям колективних рішень, які чергуються з індивідуальною ініціативою керівника.

Особливості японської системи керівництва

Значний інтерес становить досвід Японії в галузі керівництва організаціями. Основними положеннями японської системи управління є такі:

 • - працівники отримують задоволення залежно від щільності вертикального зв'язку в організації;
 • - основним завданням менеджера є забезпечення підтримки працівників в одержанні необхідної інформації та в процедурах реалізації цілей діяльності групи;
 • - при груповому прийнятті рішень усі члени колективу повинні вносити вклад у досягнення мети в повну міру своїх можливостей;
 • - всередині колективу, який сформувався на засадах прихильності до однієї загальної справи, почуття єдності забезпечуються емоційною участю всіх членів, яка посилює групову солідарність;
 • - для забезпечення солідарності в колективі доцільно використовувати кланову модель, згідно з якою ієрархічна система залишається постійною, і частково - концепцію контракту, яка передбачає можливість входження у колектив та виходу з нього (принцип «контракту») ;
 • - використання в цілях управління характерного для японців почуття космологічної вдячності, яке у них виховується у всіх сферах суспільного й культурного життя;
 • - менеджер повинен приділяти найбільшу увагу особистим якостям кожного працівника, особистостям;
 • - у процесі здійснення керівництва менеджеру слід спиратися на розуміння того, що в японців сильно розвинуте почуття взаємозалежності;
 • - керівник повинен максимально тривалий час протягом робочого дня перебувати на виробництві;
 • - службовці, які мають значення, є «ноу-хау» компанії;
 • - працівники, які застосовують нововведення, підвищують продуктивність праці і якість, повинні постійно заохочуватися, відчувати, що до їхніх вимог та міркувань керівництво прислуховується.

Відомий японський підприємець-менеджер Кадзума Татеїсі запропонував та впровадив у практику систему керівного впливу, яка підтвердила свою високу ефективність. Згідно з цією системою створення сприятливих умов, що компанія успішно функціонує сама по собі, розвивається і набирає темпи. Її основні параметри:

 • 1. Чітке кредо.
 • 2. Порівняння цілей компанії (організації) з природною поведінкою людей (людський фактор).
 • 3. Розподіл доходів.
 • 4. Формування корпоративного доходу та спільної власності.
 • 5. Здійснення політики загальної зацікавленості (причетність).
 • 6. Забезпечення перспективного ринку збуту (нових товарів).
 • 7. Упровадження оригінальної технології.
 • 8. Використання ефективного керівництва
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >