Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин

У сучасних умовах, коли поширюються можливості вільного самовизначення і самоформування індивіда, його самоорганізації та самоуправління, роль самосвідомості і саморегуляції постійно зростає(важлива характеристика соціалізації на сучасному етапі), треба приділяти особливу увагу у формування самосвідомості кожного громадянина, особливо молодого - майбутнього України.

Становлення ринкових відносин формує особливий тип особистостей - конкурентноздатний підприємливість, мобільність, раціоналізм, вигода.

Соціальна спрямованість особистості у сучасному суспільстві

У сучасному, динамічному суспільстві, що набуває все яскравіше постіндустріальних рис, особистість спрямована на інтеграційні процеси, інтелектуальний та духовний розвиток. Все більшого значення набувають культурні та моральні цінності, посилюється взаємозалежність та взаємодоповнюваність індивідів. Збільшується роль інформатизації в соціумі.

Соціологічний зміст понять “де соціалізація” та “ресоціалізація”

де соціалізація-відчуження від старих ролей та правил поведінки.

ре соціалізація -оволодіння новими ролями та правилами поведінки.

В більшості випадків де соціалізація та ре соціалізація характерна для дорослого життя.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >