Основні види трудових процесів у трудовій сфері

Формування та розвиток соціально-трудових відносин відбувається у вигляді соціальних процесів, що відбивають функціонування трудових колективів, груп та окремих працівників.

Розрізняють такі види соціальних процесів у трудовій сфері:

базові -- праця, що впливає на соціальний стан , інтереси, кваліфікаційний рівень виконавців трудових функцій, формування їхньої особистості;

інтегративні -- формування, функціонування та розвиток трудових колективів, що забезпечують цілісність усієї трудової системи;

ціннісно - орієнтаційні -- мотивація, соціалізація, адаптація, що формують цінності, норми, орієнтації відповідного способу життя;

трудових переміщень -- плинність кадрів та регульовані зміни місця працівника у системі суспільного поділу праці.

Праця, як соціальний процес, її види

Процес праці може набувати двох видів -- у формі простого процесу і суспільного процесу. Складовими простого процесу праці є предмет праці, її знаряддя та суб'єкт. У результаті взаємодії цих двох складових формується продукт праці. Соціальні відносини панування і підпорядкування, відчуження і експлуатації, влади і безправ'я формуються не з приводу предмета праці, а з приводу привласнення й розподілу засобів і продукту праці.

Якщо простий процес праці розкриває специфічний для людини спосіб обміну речовин між ними і природою, то її суспільний процес свідчить про спосіб обміну продуктами діяльності між людьми. Перший є переважно індивідуальним, його суб'єктом є індивід, що забезпечує своє відтворення як біологічної істоти; другий -- завжди колективний, його суб'єктом є соціально-професійні групи. Це відносини між людьми як між виробниками і споживачами, робітниками основного і допоміжного виробництва, представниками різних галузей промисловості. Саме ці відносини визначають характерні риси суспільного процесу праці і відтворення людини як істоти соціальної.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >