Соціологічні методи і способи дослідження

Соціологічний метод за Н. Смелзером - це правила та способи, за допомогою яких установлюється зв`язок між фактами, гіпотезами та теоріями.

Соціологічний метод за І. Поповим - це сукупність способів збирання, обробки й аналізу інформації.

Залежно від загальної спрямованості соціологічні дослідження умовно поділяють на емпіричні та теоретичні. Соціологи, вирішуючи конкретні завдання, проводять емпіричні дослідження, мета яких - встановлення та узагальнення фактів через пряму чи опосередковану реєстрацію подій, характерних для досліджуваних явищ, процесів, з використанням спеціальних методів та методик. Наукові працівника у своїх теоретичних дослідженнях виявляють і аналізують загальні соціальні закономірності, тенденції розвитку процесів у різних сферах соціальної діяльності, вирішують методологічні проблеми.

Визначальною ознакою теоретичних досліджень є їхня спрямованість на вдосконалення й розвиток концептуальних засобів науки, емпіричні ж дослідження лише прикладають до об`єктивної дійсності вжє готові розумові концепції.

Види соц. досліджень, їх призначення

Є три типи соціологічних досліджень:

Розвідувальне призначене для формування проблеми, мети, завдань, описової гіпотези;

Описове - для перевірки описової гіпотези, повного кількісно-якісного описання об`єкта;

Аналітичне - для виявлення причинно-наслідкових залежностей в об`єкті.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >