Функції соц. дослідження

Дві основні функції емпіричних соціологічних досліджень:

дослідна, евристична - зв`язана з вивченням специфіки соціальних явищ, процесів у сфері трудової діяльності, накопиченням нових знань про них.

прикладна, прогностична - зв`язана з розробкою і наданням відповідним підрозділам практичних рекомендацій щодо розв`язання певних соціальних проблем.

Етапи організації соц. дослідження

Організація будь-якого прикладного соціологічного дослідження передбачає розподіл функцій і здійснюється в чотири етапи:

розробка програми і робочого плану дослідження;

здійснення підготовчо-організіційних робіт;

збирання емпіричного матеріалу;

аналіз результатів дослідження і розробка рекомендацій.

Найбільш важливими є початковий етап, на якому розробляють програму, котра визначатиме загальні обриси дослідження, а також його робочий план.

Програма соц. дослідження, структура

Програма - це документ, що в ньому всебічно обгрунтовуються методологічні підходи й методичні заходи соціологічного дослідження. Вона містить дві частини - методологічну й методичну (процедурну). Першу присвячено предмету дослідження, другу - його методам.

Розробка методологічної частини програми включає формулювання й обґрунтування проблеми, визначення об`єкта, предмета і мети, постановку завдань дослідження, логічний аналіз основних понять, попередній системний аналіз об`єкта і формулювання гіпотез дослідження. Під час розробки методичної частини визначають досліджувану сукупність, обґрунтовують системи вибірки одиниць обстеження, визначають основні процедури збирання й аналізу вихідних даних.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >