Висновки

Головне завдання вчителя зробити навчання цікавим. Тому на урок потрібно йти не лише зі знанням навчального матеріалу, методів і прийомів навчання, набором задач і вмінням їх майстерно розв'язувати, але і з різноманітними та цікавими способами організації роботи учнів. Таке непросте завдання можна вирішити лише шляхом поєднання традиційних методів навчання з використанням інноваційних технологій, серед яких чільне місце займають інформаційно-комунікативні технології навчання. Вони відкривають нові, ще недостатньо досліджені можливості вдосконалення навчальної діяльності. Позитивний результат гарантовано, бо молодь до комп'ютерів ставиться дуже доброзичливо, вона їх любить, їм довіряє, навіть їх обожнює. І треба розумно використати це ставлення школярів до комп'ютера при плануванні навчального процесу.

Важливі також деякі психологічні аспекти даної теми. Учні мають різний психологічний статус і багато хто з них хворобливо ставиться до зауважень, дуже боїться зазнати фіаско на очах у класу. У діалозі з комп'ютером нічого подібного не відбувається: комп'ютер не рахує, скільки було невдалих спроб розв'язання задачі, не робить ніяких зауважень. Він ще й підкаже, що і як потрібно зробити. Таким чином формується ситуація психологічного комфорту, яка створює можливість пізнавальної та емоційної свободи учнів.

Використання комп'ютера можливе на всіх етапах, що складають процес навчання: представлення нового матеріалу учням, перевірка засвоєння ними знань, що вивчаються, уточнення змісту матеріалу і методів його викладання, фіксація всіх успіхів і невдач. Бурхливий розвиток електронних оптичних методів зберігання, передачі та обробки інформації призводить до переконання - необхідно на уроках використовувати комп'ютер, це значно підвищує ефективність навчання. Комп'ютерна підтримка уроків може бути надзвичайно різноманітна:

  • * Відео-та анімаційні фрагменти;
  • * Матеріали для тестового контролю (підсумкового, рубіжного, діагностичного);
  • * Комплекти завдань для самостійної та групової роботи, із зразками рішень і можливістю перевірки результатів у комп'ютерному експерименті;
  • * Проведення комп'ютерних пошукових робіт з використанням вбудованих математичних програм обчислення результатів, побудови графіків, розрахунку похибок;
  • * Анімаційні малюнки, логічні схеми, інтерактивні таблиці тощо, які використовуються в ході пояснення, закріплення та систематизації досліджуваного матеріалу.

Використання на уроках математики елементів такої педагогічної технології забезпечує кожному учневі формування позитивної мотивації до процесу навчання; розвиток мислення, пізнавальної самостійності, інтелектуальних і практичних умінь і навичок; розвиток ІКТ - компетентності учнів; раціональне використання часу на уроці; формування навичок самостійної, групової та колективної роботи учнів.

Досвід роботи показує, що такі уроки викликають в учнів справжній інтерес, примушують працювати всіх, навіть слабших учнів. Якість знань при цьому помітно зростає.

Від освіти сьогодні потрібно більше, ніж вчора. І саме використання на уроках інформаційних технологій допоможе вчителю побудувати навчальний процес більш ефективно, що сприяє формуванню сильної особистості, здатної жити й працювати у світі, що безперервно зазнає змін, здатної сміливо розробляти власну стратегію поведінки, здійснювати моральний вибір і нести за нього відповідальність, Тобто такої особистості, яка спроможна саморозвиватися і самореалізуватися.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >