Загальна характеристика вимірювання витрати трифазних і трикомпонентних речовин

На практиці нерідко виникає необхідність вимірювання витрати як трифазних, так і трикомпонентних речовин. Насамперед така необхідність виникає при гідротранспорті кускових і зернистих сипучих матеріалів. На похибку вимірювання витрати буде впливати ковзання між окремими фазами, обумовлене нерівністю їхніх швидкостей. Як правило, швидкість твердої фази менше швидкості рідини, а швидкість останньої звичайно буває менше швидкості газу. Зі збільшенням розміру твердих часток різниця між швидкостями зростає.

Вимірювання витрати трифазної і трикомпонентної сумішей є досить складним завданням і вимагає застосування принаймні трьох вимірювальних приладів або перетворювачів, а також обчислювального пристрою або схеми корекції. Є пропозиції вимірювати витрати окремих компонентів трифазних або трикомпонентних речовин за допомогою трьох витратомірів, що характеризуються різними властивостями, а також за допомогою обчислювального пристрою, який визначає на основі показань цих приладів витрати окремих компонентів. Такий метод вимірювання в зазначених роботах названий методом специфічних потоків. Так, наприклад, контроль трикомпонентного потоку, що складається з нафти, газу і води, можна здійснити за допомогою трьох витратомірів або трьох перетворювачів витрати: силового (кориолісового типу), що реагує на загальну масову витрату потоку; камерного (наприклад шестерного), що реагує на загальну об'ємну витрату, і калориметричного, реагуючого на загальну теплову витрату.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить