Буйкові засобу вимірювання рівня

В основу роботи буйкових рівнемірів покладене фізичне явище, яке описується законом Архімеда. Чутливим елементом у цих рівнемірах є циліндричний буй, виготовлений з матеріалу із густиною більшою за густину рідини. Буй перебуває у вертикальному положенні і частково занурений у рідину.

При зміні рівня рідини в апараті маса буя в рідині змінюється пропорційно зміні рівня. Перетворення ваги буя в сигнал вимірювальної інформації здійснюється за допомогою уніфікованих перетворювачів "сила--тиск" і "сила-- струм". Відповідно до виду використовуваного перетворювача сили розрізняють пневматичні і електричні буйкові рівнеміри. Схема буйкового пневматичного рівнеміра наведена на рис.3. Рівнемір працює в такий спосіб. Коли рівень рідини в апарату дорівнює початковому /0 (в окремому випадку /0 може бути дорівнювати 0), вимірювальний важіль 2 перебуває в рівновазі, тому що момент Мі створюваний вагою буя О, урівноважується моментом М2, створюваним противагою N. Рисунок 3 - Схема буйкового

Коли рівень рідини стає більше /ю, частина буя пневматичного рівнеміра поринає в рідину, при цьому вага буя зменшується, а отже, зменшується і момент М1 створюваний буєм на важелі 2. Внаслідок того, що М2 стає більше М1 важіль 2 повертається навколо точки 0 по годинній стрілці і прикриває заслінкою 7 сопло 8. Тому тиск у лінії сопла збільшується. Цей тиск надходить у пневматичний підсилювач 10, вихідний сигнал якого є вихідним сигналом рівнеміра. Цей же сигнал одночасно посилає в сильфон негативного зворотного зв'язку 5. При дії тиску Рвих виникає сила Я, момент М3 якої збігається по напрямку з моментом М1, тобто дія сили Я спрямована на відновлення рівноваги важеля 2. Рух вимірювальної системи перетворювача відбувається доти, поки сума моментів всіх сил, що діють на важіль 2, не стане рівною 0.

Крім розглянутої модифікації пневматичних рівнемірів випускаються рівнеміри, оснащені уніфікованим перетворювачем "сила--тиск". Верхні межі вимірювання рівнеміра з уніфікованим електричним сигналом обмежені значеннями 0,02...16 м.

Буйкові засоби вимірювання рівня застосовуються при температурі робочого середовища від -40 до +400°С і тиску робочого середовища до 16 МПа. Класи точності буйкових рівнемірів 1,0 і 1,5.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >