ЕЛЕКТРОРОЗВІДУВАННЯ

Електричні методи досліджень і їхня класифікація залежності від вимірюваного параметру.

Суть методів опорів, поняття позірного опору. Методи вертикального електричного зондування (ВЕЗ) та профілювання (симетричне, дипольне /двопільне/, комбіноване, кругове, серединного градієнта, дивергентне). Залежність характеру інтенсійності електричних полів від різних геологічних чинників.

Методика проведення польових електророзвідувальних досліджень, що містить вибір: мірила знімання, схеми спостережень і їхні розміри, методики безпосередніх вимірювань, апаратури та обладнання, перенесення пунктів спостереження на топооснову, точності спостережень тощо.

Форма зображення матеріалів електророзвідування, перерахованих вище: вибір мірила графічних додатків, побудова кривих зондування, графіків сп, плану графіків та ізоом, мап типів кривих ВЕЗ, вертикальних електричних розрізів, структурних геоелектричних мап та ін.

Якісна та кількісна інтерпретація матеріалів ВЕЗ та електропрофілювання за допомогою палеток, статистичних методів та ЕОМ.

Метод природного електричного поля і головні чинники, що впливають на утворення полів (окисно-відновних, фільтраційних, дифузійних, спричиненої поляризації) фізико-хімічного походження. Методика проведення знімання, що передбачає вибір: схеми спостережень, техніки вимірювань, апаратури та обладнання, схеми ув'язування матеріалів, точності спостережень, форми опрацювання матеріалів, якісної та кількісної інтерпретації. Боротьба з перешкодами, які не мають геологічної природи.

Метод спричинених потенціалів і головні чинники, що впливають на утворення полів цього типу. Параметри вимірювання, схеми спостережень, апаратури та обладнання, техніка вимірювань, точність досліджень, форми опрацювання матеріалів, якісна та кількісна інтерпретація.

Метод зарядженого тіла на постійному та змінному струмі, можливості його застосування та особливості проведення польових та камеральних робіт.

Застосування електрометричних досліджень під час вирішення геологічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних та екологічних питань.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >