Висновок

Дана робота містить короткий опис виконання магнетометричних, гравіметричних, електрометричних, сейсмометричних, ядерно-геофізичних та каротажних досліджень, що пов'язані з проектуванням і будівництвом різних за призначенням інженерних споруд, їхнім експлуатуванням, зневодненням (осушенням) та меліорацією земель, проблемами охорони довкілля.

В результаті більш детального вивчення даної теми студент повинен вміти:

  • - вибирати комплекс геофізичних методів, що сприяв би вирішенню конкретних інженерно-геологічних, гідрогеологічних та екологічних завдань;
  • - виконувати елементарні розрахунки геофізичних полів над певними об'єктами;
  • - графічно зображати і виконувати якісну та кількісну інтерпретацію геофізичних матеріалів, що має надати суттєву допомогу під час розроблення геологічних, геодинамічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних та меліоративних задач;
  • - застосовувати ядерно-геофізичні методи для оцінювання екологічної безпеки;
  • - аргументовано робити висновки про доцільність будівництва певних інженерних споруд, проведення гідрогеологічних пошуків та екологічну безпеку території в кожному конкретному випадку.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >