Переваги і недоліки розміщення акцій

Вимоги до компаній-емітентів перед проведенням IPO

Прозора корпоративна структура

Звітність, складена відповідно до МФСО за попередні періоди

Декілька акціонерів

Кваліфікований фінансовий відділ під керівництвом компетентного фінансового директора

Ефективне корпоративне управління

Ефективні процеси підготовки фінансової звітності

Таблиця . Етапи проведення процесу IPO

Період

Дії

Етап 1: До розміщення

Середній термін між ухваленням рішення про можливе первинне розміщення і початок біржових торгів складає біля трьох років

Протягом мінімум 3-4 років до розміщення

Формування кредитної історії: використання інструментів кредитів, вексельних і облігаційних позик, виконання кредитних зобов'язань

За 2-3 роки до розміщення

Здійснення переходу систем звітності на міжнародні стандарти (на US GAAP чи IAS (МСФО))

Більш ніж за 1 рік до розміщення

Оцінка альтернативних IPO джерел фінансування з погляду стратегічних цілей компанії і власників

Більш ніж за 1 рік до розміщення

Вибір андеррайтера і з його допомогою:

 • * визначення параметрів розміщення: обсягу розміщення, ціни акцій (і справедливої вартості пакета в цілому), площадки, структури угоди, структури інвесторів
 • * розробка плану проекту

Більш ніж за 1 рік до розміщення

Реалізація «премаркетингу»: збір думок інвесторів і інвестиційних аналітиків щодо критеріїв оцінки компаній такого ж типу, такої ж галузі, такої ж країни на обраному типі площадки цільовими інвесторами

Більш ніж за 1 рік до розміщення

Прийняття радою директорів рішення про випуск (чи додатковий випуск) акцій. Підготовка і публікація протоколу засідання ради директорів.

Більш ніж за 1

1 рік до

розміщення

Формування проектної команди, вибір партнерів:

 • - фінансового консультанта для створення інвестиційного ядра;
 • - юридичного консультанта для формування прозорої юридичної структури компанії;
 • - аудитора для завірення фінансової звітності компанії за українськими стандартами і стандартам МСФО;
 • - консультанта по маркетингу для визначення інформаційної політики компанії, організація IR (відносини з інвесторами) і PR політик;
 • - незалежних директорів (часто - іноземних громадян) і їхнього введення до складу ради директорів компанії;
 • - аудитора корпоративного управління для визначення позиції рейтингу корпоративного керування.

Реалізація з їхньою допомогою підготовчих заходів

За 11-12 місяців до розміщення

Підготовка рішення про випуск проспекту цінних паперів. Затвердження рішення про випуск проспекту цінних паперів.

За 11 місяців і

більше до розміщення

Підготовка аналітичних звітів (тривалість 6 місяців) про:

 • * галузі і ринки,
 • * показники діяльності компанії,
 • * стратегії компанії,
 • * менеджмент компанії.

За 10 місяців до розміщення

Проведення due - diligence (різнобічний аналіз стану компанії) юридичним консультантом, аудитором, фінансовим консультантом, банком-адеррайтером.

За 5 місяців до розміщення

Підготовка проспекту за результатами due - diligence

3а 5 місяців до

розміщення

Відновлення оцінки вартості розташовуваного пакета (за результатами due-diligence і оцінки кон'юнктури ринку)

За 5 місяців до розміщення

Розкриття інформації про компанію серед широкого кола інвесторів

За 3 місяці до розміщення

Визначення діапазону ціни

За 0,5 - 1,5 місяця до розміщення

Випуск попереднього проспекту. Проведення незалежного аналізу проспекту емісії аудитором.

За 1-2 місяця до розміщення

Організація ознайомлювального road-show (серія зустрічей з потенційними інвесторами й аналітиками в ключових містах світу)

За тиждень до розміщення

Випуск остаточного проспекту. Проведення незалежного аналізу проспекту аудитором.

Етап 2: Розміщення

Розміщення акцій на біржі

Формування команди по розміщенню

Найважливішим консультантом під час проведення ІРО є андерайтер (інвестиційний банк, який здійснюватиме виведення компанії на публічний біржовий ринок), під керівництвом андерайтера здійснюється підготовка попереднього проспекту емісії та починається процедура Due Diligense. Фінансовий консультант здійснює підготовку проспекту емісії, координує роботу учасників ІРО на всіх етапах його проведення. Завданням юридичного консультанта є аналіз ризиків, з'ясування усіх питань щодо оподаткування та структурування угоди. Брокер ІРО безпосередньо здійснює розміщення цінних паперів серед інвесторів.

Роль PR-менеджера полягає у створенні позитивного іміджу емітента у ЗМІ та висвітленні інформації про здійснення ІРО компанії на всіх його етапах. Маркет-мейкер займається підтриманням двосторонніх зв'язків емітента з біржею протягом усього періоду обігу цінних паперів.

Етап 3: Після розміщення

Регулярна робота з інвесторами, підготовка і публікації регулярної звітності, підтримка корпоративного сайта (профілю інвестора), розкриття істотних фактів з життя компанії, випуск аналітичних звітів, організація і проведення виступів топ-менеджменту компанії на міжнародних форумах і дискусійних площадках, організація зустрічей топ-менеджерів з великими чи інвесторами фондами-менеджерами, організація прес- супроводу діяльності компанії

Повторне розміщення

Крім того, існуюче законодавство не дозволяє підприємствам виходити на міжнародні ринки під українським прапором. Для української юридичної особи акції повинні випускатися в національній валюті. Також українське підприємство не може випустити більш ніж 25% акцій за кордоном. Тому для реалізації первинного публічного розміщення, підприємства змушені реєструватися за межами території України (на Кіпрі або на островах під юрисдикцією Великобританії - Джерсі, Бермудські острови й ін.).

Однак, на думку більшості експертів, основним бар'єром до виходу на міжнародні біржі для вітчизняного бізнесу залишається неприйняття ідеї відкритого і прозорого ведення бізнесу. А західні інвестори особливо вимогливі стосовно рівня корпоративного керування на підприємстві і структури його активів.

До переваг ІРО як засобу залучення капіталу слід віднести:

 • 1) залучення довгострокових інвестицій;
 • 2) збереження контрольного пакета акцій у власника. Як правило, до продажу пропонується не більше третини акцій компанії;
 • 3) відсутність відтоку капіталу на виплату відсотків (на відміну від залучення коштів шляхом розміщення облігацій). Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами акціонерів. Націленість акціонерів на подальший розвиток бізнесу може зумовити прийняття рішення про капіталізацію отриманого прибутку і відсутність дивідендних виплат;
 • 4) обіг акцій на вторинному ринку стимулює попит на них і, відповідно, зростання вартості цінних паперів та капіталізації компанії;
 • 5) вдале первинне розміщення сприяє розширенню можливостей залучення фінансових ресурсів та зменшенню фінансових витрат при здійсненні наступних випусків акцій.

Попри значні переваги, ІРО не позбавлене складностей:

 • 1) втрата конфіденційності інформації щодо структури власності корпорації внаслідок її оприлюднення;
 • 2) необхідність залучення широкого кола консультантів з фінансових, юридичних та податкових питань, що потребує значних фінансових витрат;
 • 3) необхідні передумови - відкритість, успішність та прибутковість компанії - деактуалізують податкову оптимізацію і тому спричиняють високі податкові платежі;
 • 4) витрати на проведення щорічного аудиту; оприлюднення його результатів;
 • 5) ризик втрати контролю над бізнесом
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >