Список використаної літератури

  • 1. Шевчук С.В. Українська ділове мовлення :Навч. посібник. -К.: Літера ЛТД, 2002.-480 с.
  • 2. Кононенко П.П., Кадомцева Л.О., Мацько Л.І. Українська мова: Навч. посібник - К.: Либідь, 1991. - 224 с.
  • 3. Український правопис /АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні - 3-тє вид., випр. й доп. - К.: Наук. думка, 1990. - 240 с.
  • 4. Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування) /Заг. Ред. О.О.Тараненка. - К.: УНВЦ “Рідна мова”, 1996. - 287 с.
  • 5. Бабич М.Д. Історія української літературної мови: Навч. посібник - Львів: Світ, 1993. - 376 с.
  • 6. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник - К.: А.С.К., 2000. - 174 с.
  • 7. Глущик С. В. та інші Г55 Сучасні ділові папери : Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. - 3-тє вид., перероб. і допов.-К.: А.С.К., 2001.-400с.
  • 8. Ділова українська мова : Навч. посіб./ О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко; За ред. О. Д. Горбула. - К.: Т-во "Знання", КОО,2000.-226с.
  • 9. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : Навч. посібник. - К.: Либідь, 1998.-256с.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить