Висновки

На підставі аналізу різних джерел інформації і узагальнення результатів викладених досліджень, направлених на рішення актуальної технічної задачі - підвищення ефективності збирання картоплі на малих ділянках і вирощуваної за технологією крапельного зрошування, зроблено наступні висновки:

 • 1. Доведено, що місце навішування знаряддя істотно впливає на ефективність роботи картоплекопача. На малих гонах центральне навішування забезпечує підвищення коефіцієнта робочого ходу на 18-20% - при довжині гону 150-200 м, на 25% - при довжині гону 100 м і на 50% - при довжині гону 50 м у порівнянні із заднім навішуванням сільськогосподарського знаряддя.
 • 2. Встановлено, що для виробництва картоплі на крапельному зрошуванні найбільш ефективним є використання мобільного засобу з центральним навішуванням, колія якого повинна складати 1400 мм, а просвіт 500 мм.
 • 3. Запропонована технологічна схема картоплекопача, яка дозволяє виконувати всі технологічні завдання зі збирання картоплі і сумістити дві операції, а саме: руйнування грудок грунту і їх сепарацію, транспортування і укладання бульб картоплі на поверхню грунту. Це дозволило зменшити габаритні розміри картоплекопача, дати можливість встановити його в міжосьовому просторі трактора Т-16. Новизна запропонованого технічного рішення захищена патентом України № 16544А.
 • 4. Визначено коефіцієнти статичного і динамічного тертя бульб картоплі і грудок грунту по сепарувальних гратах, наповнених грунтом різної вологості. Встановлено, що для суглинного грунту (південний чорнозем) при вологості 20-22% спостерігається максимальна різниця в коефіцієнті тертя «грудка грунту - грунт» і «бульба картоплі - грунт». При цій вологості статичний коефіцієнт тертя «грудка грунту - грунт» дорівнює 0,82, статичний коефіцієнт тертя «бульба картоплі - грунт» - 0,49, динамічний коефіцієнт тертя «бульба картоплі - грунт» - 0,28. Ця відмінність в значеннях коефіцієнта тертя забезпечує можливість поєднання операції роздавлювання грудок грунту, інтенсифікації сепарації грунту і транспортування бульб картоплі.
 • 5. Встановлено, що технологія крапельного зрошування дозволяє не тільки економити витрату води, але і дає можливість регулювати температурний режим грунту, обумовлений специфікою фізіології розвитку картоплі (перепад нічної і денної температур грунту зменшується в порівнянні з традиційною технологією з 15-16°С до 3-5°С).
 • 6. Обґрунтовані основні конструктивні параметри робочих органів прочісуючого типу і його кінематичні режими:
  • - число зубів на прочісуючому роторі Z=12;
  • - радіус зубів R=450 мм;
  • - співвідношення колової швидкості до поступальної ;
  • - кут нахилу сепаруючих грат - 5-10о;
  • - міжзубова відстань прочісуючого ротора і сепаруючих грат - 0,04 м;
  • - ширина підкопувального лемеша - 0,35 м;
  • - глибина підкопування лемешем - 0,16. .0,17 м.
 • 7. Застосування нової технології виробництва картоплі на крапельному зрошуванні в порівнянні з традиційною дозволяє зменшити витрати на 40%. Застосування картоплекопача прочісуючого типу на самохідному шасі Т-16МГ у порівнянні з картоплекопачем КПК-2-01, який агрегатується з МТЗ-82, забезпечує зниження витрат палива на збиранні картоплі на 44,5%.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >