Список наукових праць, опублікованих за темою дисертації

  • 1. Мордик О. М. До обґрунтування параметрів робочого органу картоплекопача для прибирання картоплі, що обробляється на крапельному зрошуванні /О.М.Мордик // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. - Вип. 13. - Мелітополь. - 2003. - с. 89-93
  • 2. Мордик О. М. Закон руху бульби картоплі при дії на нього робочим органом прочісуючого типа /О.М. Мордик, С.А.Кушнарьов // Праці / Таврійської державної агротехнічної академії. - Вип. 26. - Мелітополь. - 2005. - с. 178-186
  • 3. Кушнарьов С. А. Дослідження зони руйнування грудок грунту у прочісуючого органу картоплі того, що копає / С.А.Кушнарьов, О.М.Мордик // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. - Вип.30. - Мелітополь 2005. - с. 106-110
  • 4. М. Галич. Технологічні особливості виробництва картоплі на краплинному зрошуванні /М.Галич, С.Кушнарьов, О.Мордик // Техніка АПК. - 2007. - Вип. 10. - с. 17-19
  • 5. Патент 16544А, Україна, МПК7 A01D31/00. Підкопувальний робочий орган / А. С. Кушнарьов, С. А. Кушнарьов, О. М. Мордик. - №2006601487. - Опубл. 15.08.2006, Бюл. №8.

Анотація

Мордик О.М. Обґрунтування параметрів робочих органів картоплекопача прочісуючого типу при вирощуванні картоплі на крапельному зрошуванні - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Луганський національний аграрний університет, Луганськ, 2009.

Дисертація присвячена обґрунтуванню параметрів картоплекопача прочісуючого типу (тип запропонований автором), що працює на прибиранні картоплі, вирощеної за технологією крапельного зрошування.

На основі побудови кінематичних моделей взаємодії елементів робочих органів з бульбами картоплі і грудками грунту встановлені низка параметрів, що визначають конструкцію картоплекопача.

За результатами багатофакторного експерименту і оптимізації отриманого рівняння регресії визначені такі параметри, як радіус зубів прочісувача, коефіцієнт кінематичного режиму і число рядів зубів прочісувача.

Використані методи кінематичного аналізу, регресивного аналізу, статистичні методи, методи оптимізації рівняння регресії. Розроблені методики проведення польових досліджень, установки лабораторні і лабораторно-польові. В результаті проведених досліджень розроблені методи розрахунку конструктивних і технологічних параметрів (11 параметрів) картоплекопача прочісуючого типу.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >