Цілі держ політики регулювання відкритої ек(на пр Міністерства ек та НБУ)

Відкримта економміка -- економіка країни, шо пов'язана з іншими країнами інтенсивним рухом товарів і капіталів, тобто економіка, яка експортує та імпортує товари та послуги. Для закритої економіки характерна відсутність зовнішньоекономічних зв'язків.

Її формування об'єктивно зумовлене розвитком глобальної економіки. Діяльність державних органів управління зовнішньоекономічними процесами могла б сконцентруватися в таких головних напрямках:

 • - відкриття внутрішнього ринку для іноземної конкуренції з гнучким захистом вітчизняних виробників;
 • - забезпечення правових і економічних гарантій господарського функціонування і захисту іноземного капіталу;
 • - орієнтація технічної, технологічної, промислової і соціальної політики на світові стандарти і тенденції розвитку;
 • - гармонізація національного господарського права і законодавства з міжнародним;
 • - підтримка в міру стабілізації економіки вітчизняних експортерів на світових ринках.

Проте виникають деякі проблеми, які можуть привести до негативних наслідків для економіки. А відтак потрібне регулювання цих процесів.

Функції Міністерства Економіки в цьому світлі наступні:

 • - створення сприятливих економічних, умов для функціонування суб'єктів господарювання всіх форм власності, розвитку ринкових відносин, конкурентного середовища
 • - участь у реалізації антимонопольної політики
 • - здійснення економічного та соціального співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)
 • - участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, економічними угрупованнями, відповідними міждержавними і регіональними організаціями, в тому числі кредитно-фінансовими установами інших держав, координація роботи, пов'язаної із залученням міжнародної технічної допомоги
 • - забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання.

Нацйіонвльний Банк України теж володіє функціями такого регулювання, до них відносяться:

дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, - цінової стабільності.

 • 1. відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;
 • 2. встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;
 • 3. визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;
 • 4. визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
 • 5. здійснює банківське регулювання та нагляд;
 • 6. веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;
 • 7. веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;
 • 8. представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;
 • 9. здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;

Таким чином ці органи є одними з основних що регулюють відкритість економіки України.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >