Реклама в міжнародній економічній діяльності України

Реклама є важливим засобом проникнення на міжнародні ринки, з метою сприяння експорту, пошуку партнерів по міжнародному інвестиційному спів роб-ву тощо. Особливо в умовах загострення конкуренції на світових риках.

Особливості міжнародної рекламної діяльності визначаються відмінностями закордонних ринків від нац.-го, отже має враховувати особливості споживання та ринкової поведінки суб'єктів за кордоном, характер іноземного правового регулювання.

На рекламному ринку відбувається продаж послуг суб'єктом рекламної діяльності (рекламне агентство, рекламний відділ ЗМІ) рекламодавцеві. Прибуток рекламного агентства формується з комісійної винагороди, а також оплати творчих робіт.

У реклами дуже багато спільного з іншими інструментами просування товару (sales promotion, PR, direct marketing). На відміну від цих інструментів реклама спрямована на забезпечення обізнаності потенційних покупців про товари та фірму, створення їх образу.

Серед імпортованих послуг у 2008 р. в Україну частка рекламних послуг ( + вивчення ринку,опитування громадської думки) складала 3,9 % (у 2005 р. 5,9%). Вартісно імпорт рекламних послуг зріс на 47% (склав 250 млн. дол.). У експорті послуг рекламні послуги склали 2,5% (298 млн. дол.), у 2005 р. частка була 1%. Але вартісно експорт рекламних послуг зріс в 4,7 разів. Тож:

  • - частка імпорту рекламних послуг в структурі імпорту послуг України проявляла тенденцію до зниження, але вартісно зросла майже в півтора рази;
  • - по експорту частка збільшується, але все одно є незначною, хоча вартісно експорт швидко зростає;
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >