Охарактеризуйте сучасне україно-американське співробітництво

Договірно-правова база двосторонніх українсько-американських відносин складає 122 міжнародні документи між Україною та США. Договірно-правова база двосторонніх відносин охоплюють широкий спектр галузей українсько-американського співробітництва, включаючи торговельно-економічну, науково-технічну, гуманітарну, правоохоронну та ін.

Серед ключових політико-правових документів: Хартія Україна-США про стратегічне партнерство 2008 року, Дорожня карта пріоритетів українсько-американського співробітництва, Угода про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво, Договір про заохочення та взаємний захист інвестицій та інші. Існуючі двосторонні договори створюють достатньо широке політико-правове поле для розвитку українсько-американських відносин на ключових напрямках двостороннього співробітництва.

Результатами двосторонньої співпраці є політична підтримка США здійснюваного Україною євроінтеграційного курсу та практичного співробітництва з НАТО, взаємодія з питань міжнародної, зокрема, регіональної безпеки.

Серед пріоритетів у сфері енергетики є залучення американського досвіду у видобутку енергоносіїв (сланцевий газ і метан вугільних пластів) та інвестицій в українську енергетику, зокрема у видобуток нафти й газу на шельфі Чорного моря та підвищення ядерної безпеки діючих енергоблоків, в тому числі виведення із експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого реактору в екологічно безпечну систему.

У торговельно-економічній сфері до 2008 року спостерігався динамічний ріст обсягів двосторонньої торгівлі товарами і послугами. США займає10-те місце за обсягами зовнішньої торгівлі товарами серед країн-партнерів (при чому в структурі експорту українських товарів США займає 6-те місце).

Станом на 1 січня 2010 року, в економіку України,, залучено 1,387 млрд. дол. американських інвестицій, що становить 3,5% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій. На території України зареєстровано 1545 підприємств з американським капіталом. Найбільш привабливими сферами для американських інвесторів залишаються сільське господарство, торгівля і фінансовий сектор. Важливим кроком на шляху активізації інвестиційного співробітництва стало відновлення наприкінці 2009 року діяльності Корпорації США закордонних приватних інвестицій зі страхування американських капіталовкладень на українському ринку.

США продовжують залишатися найбільшим донором технічної допомоги Україні, зокрема з питань ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. За програми технічної допомоги Україні у 2009 році асигновано 89,5 млн. дол., у 2010 році - 118,9 млн. дол.

На сьогодні створено належні передумови для подальшого поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною і США. Цьому сприятимуть спільність цінностей, активний політичний діалог на всіх рівнях, розгалужена мережа контактів між діловими колами, ефективність створеної договірно-правової бази, а також взаємовигідна співпраця в рамках міжнародних організацій

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >