Список використаної літератури

 • 1. Бебик В. M. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. - К., 2000.
 • 2. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. - К., 1997.
 • 3. Бодуен Ж. Вступ до політології. - К., 1995.
 • 4. Брегеда А. Ю. Політологія: Навч. метод, посібник для самост. вивч. дисц. - К., 1999.
 • 5. Базар І. M. Політична етнологія як наука: історія, теорія, методологія, праксеологія. - К., 1994.
 • 6. Гаєвський Б. Українська політологія. - К., 1995.
 • 7. Гаєвський Б. Філософія політики. - К., 1993.
 • 8. Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму, а що далі? - К., 1996.
 • 9. Гелей С., Рутар С. Основи політології. -Львів, 1996.
 • 10. Гелей С. Д., Рутар С. М. Основи політології. Навч. посібник. - К., 1999.
 • 11. Пірен M. I. Етнополітика. - К., 1997.
 • 12. Потульницький В. Історія української політології. - К., 1992.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить