Безпека у надзвичайних ситуаціях

На підприємстві ПрАТ «Київфундаментбуд» може статися надзвичайна ситуація, пов'язана зі спалахом технологічної лінії, внаслідок замикання електричного струму, що призведе до виникнення пожежі у споруді.

Клас надзвичайної ситуації: 10000 - техногенного характеру.

Підклас надзвичайної ситуації: 10200 - пожежі, вибухи.

Група надзвичайної ситуації: 10211 - пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об'єктів.

Ознака надзвичайної ситуації буде відповідати - загибель або травмування людей (персоналу) внаслідок руйнування підземних споруд, випадків пожеж та вибухів.

Рівень надзвичайної ситуації - місцевий.

Заходи по усуненню надзвичайної ситуації:

 • 1) встановити причину аварії;
 • 2) розвідку стану в зоні аварії;
 • 3) усунути причини поширення аварії;
 • 4) організувати першу допомогу потерпілим та їх евакуацію;
 • 5) привести в дію засоби захисту та пожежогасіння;
 • 6) встановити стійку систему зв'язку з діючими формуваннями;
 • 7) організувати охорону об'єкта;
 • 8) виявити очевидців аварії та організувати їх опитування;
 • 9) встановити необхідну проектно-технологічну документацію для визначення причин аварії та її ліквідації;
 • 10) встановити напрями розгортання аварії, розробити та впровадити заходи щодо усунення можливостей розгортання аварії.

Керівник ліквідації аварії зобов'язаний установити своє керівництво по ліквідації аварії, виявити обставини аварії, ввести план ліквідації аварії в дію, ввести в дію повідомлення про аварію, ввести в дію формування підприємства, що передбачені планом ліквідації аварії за спеціальним сигналом, скласти уявлення про стан розвитку аварії, ввести в дію план евакуації з підприємства, встановити завдання керівників відповідних формувань підприємств за планом ліквідації та станом розвитку подій аварії, запровадити за необхідності коректування плану за змістом стану розвитку аварії.

Керівники формувань підприємства, відповідальні за різні напрямки робіт в ліквідації аварії, повинні:

 • 1) зібрати склад формувань у відповідному місці за планом ліквідації аварії та станом розвитку подій;
 • 2) перевірити оснащення формувань, провести інструктаж з питань розподілу обов'язків на місці аварії, взаємодії та зв'язку;
 • 3) визначити оптимальні шляхи до місця аварії;
 • 4) приступити до виконання ліквідації аварії;
 • 5) постійно підтримувати зв'язок їз керівником ліквідації аварії та повідомляти про зміни стану на місці аварії.

План ліквідації аварії.

Конкретний план ліквідації аварії 1 та 2 категорій складений на всіх підприємствах незалежно від форм власності, коли є можливість її виникнення за переліком встановлених ДБН.В.1.2195.

План ліквідації має містити такі розділи:

 • 1) можливі аварійні ситуації;
 • 2) дії посадових осіб і працівників підприємства;
 • 3) обов'язки працівників інших підприємств ,установ ,організації , що залучаються до ліквідації аварії.

Заходи по усуненню надзвичайної ситуації:

 • 1. встановити причину аварії;
 • 2. розвідку стану в зоні аварії;
 • 3. усунути причини поширення аварії;
 • 4. організувати першу допомогу потерпілим та їх евакуацію;
 • 5. привести в дію засоби захисту та пожежогасіння;
 • 6. встановити стійку систему зв'язку з діючими формуваннями;
 • 7. організувати охорону об'єкта;
 • 8. виявити очевидців аварії та організувати їх опитування;
 • 9. встановити необхідну проектно-технологічну документацію для визначення причин аварії та її ліквідації;
 • 10 . встановити напрями розгортання аварії, розробити та впровадити заходи щодо усунення можливостей розгортання аварії.

Виконання робіт в місці аварії:

 • - визначити місце знаходження потерпілих;
 • - скласти план проникнення на місце аварії;
 • - визначити джерела виникнення небезпечних чинників аварії;
 • - постійно контролювати можливість повторного виникнення аварійної ситуації;
 • - зупинити розвиток цих чинників;
 • - припинити постачання енергії, газу, води;
 • - звільнити шляхи евакуації потерпілих;
 • - визначити та застосувати оптимальні заходи звільнення потерпілих;
 • - вести постійний контроль небезпек та шкідливостей, що можуть завдати ушкоджень командам формувань під час їх рятувальної роботи.

Отже, нами були досліджені всі аспекти організації охорони праці на ПрАТ «Київфундаментбуд», вказані нормативні документи системи управління охороною праці на підприємстві (Національна програма поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, Закон України «Про охорону праці», постанови ВРУ «Про охорону праці», Постанови Кабінету Міністрів України, Кодекс законів про працю України, інші законодавчі нормативні документи (діючі стандарти, правила, норми, положення, інструкції, постанови і вказівки Держкомнаглядохоронпраці), визначені особи, які несуть відповідальність за порушення норм охорони праці на підприємстві, а також визначені безпечні умови праці при виконанні основних технологічних процесів.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >