Підготовчі роботи

Під час підготовки до планування аудиту необхідно:

 • · вивчити організаційно-управлінську структуру підприємства;
 • · отримати інформацію про види діяльності і номенклатуру продукції, яка виготовляється підприємством;
 • · розрахувати основні економічні показники діяльності підприємства та провести фінансовий аналіз діяльності підприємства за попередній звітний період;
 • · провести аналіз структури власного і залученого капіталу;
 • · ознайомитись з технологічними особливостями виробництва продукції;
 • · провести аналіз інформації про основних покупців і постачальників;
 • · з'ясувати порядок розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства;
 • · отримати інформацію про дочірні та споріднені підприємства;
 • · провести аналіз системи внутрішнього контролю;
 • · проаналізувати робочу програму внутрішнього аудиту;
 • · перевірити виконання рекомендацій, наданих за результатами попереднього аудиту;
 • · ознайомитись з актами перевірок державних контролюючих органів;
 • · ознайомитись зі змінами в діяльності підприємства, які відбулися з моменту останнього аудиту.

Джерелом отримання інформації про діяльність підприємства для аудитора можуть бути:

 • · статут підприємства;
 • · документи про реєстрацію підприємства;
 • · протоколи засідань ради директорів, зборів акціонерів або інших аналогічних органів управління підприємства;
 • · документи, які регламентують облікову політику підприємства;
 • · бухгалтерські документи та звітність;
 • · статистична звітність;
 • · документи планування діяльності підприємства;контракти, договори, угоди;
 • · внутрішні звіти аудиторів, консультантів;
 • · внутрішні інструкції;
 • · акти податкових перевірок;
 • · документи з арбітражних та судових справ;
 • · документи, які регламентують виробничу і організаційну структуру підприємства, а також список його філій і дочірніх компаній;
 • · відомості, отримані з бесід з керівництвом, про існування споріднених підприємств;
 • · інші джерела

Аудитові (аудиторській фірмі) для правильної оцінки початкових залишків по рахунках, якщо існує така необхідність, попередній аудитор надає відповідні пояснення. За згодою підприємства він дає пояснення аудитору, який починає роботу, використовуючи свою робочу документацію.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >