Використана література

 • 1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993р.
 • 2. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. -- К.: Основа, 1999. -- 274 с.
 • 3. Міжнародні стандарти аудиту та етики, що застосовуються при аудиті фінансової звітності в якості Національних стандартів аудиту згідно рішення Аудиторської палати України, протокол № 122 від 18 квітня 2003 р.
 • 4. Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под. ред. Я.В. Соколова. -- М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. -- 398 с.
 • 5. Андреев ВД. Практический аудит: Справ, пособие. -- М.: Экономика, 1994. -- 366 с.
 • 6. Аудит Монтгомери: Пер. с англ. -- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. -- 542с.
 • 7. Бавдей А.Л., Белий И.Н., Дробишевский Н.П. й др. Аудит й ревизия: Справ, пособие. -- Мн.: 000 "Мисанта", 1994. -- 221 с.
 • 8. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. -- К.: Вища школа, 1994. -- 364 с.
 • 9. Білуха М.Т. Курс аудиту. -- К.: Вища школа: Т-во "Знання", 1998. -- 573 с.
 • 10. Данилевский ЮА. Аудит: Вопросы и ответы -- М.: Бухгалтерский учет, 1993. -- 112 с.
 • 11. Додж Р. Краткое руководство по стандартам й нормам аудита: Пер. с англ. -- М: Финансы и статистика: ЮНИТИ, 1992. -- 240 с.
 • 12. Жила В.Г. Ревізія і аудит: Навч. посіб. -- К.: МАУП, 1998. -- 96 с.
 • 13. Зубілевич СЛ., Голов С.Ф. Основи аудиту. -- К.: Ділова Україна, 1996. -- 374с.
 • 14. Кармайкл Д.Р., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. -- М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. -- 527 с.
 • 15. Кузьминский А.Н. й др. Аудит: Практ. пособие. -- К.: Учет-информ, 1996. -- 283 с.
 • 16. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - Львів: Піча Ю.В. ; К.: „Каравела”; Львів: „Новий світ - 2000”, 2002. - 504с.
 • 17. Международньїе нормативи аудита: Сб. с коммент. -- Вьш. 5. -- М.: Аудит-трейнинг, 1992.
 • 18. Робертпсон Джек К. Аудит: Пер. с англ. -- М.: Контакт, 1993. -- 496с.
 • 19. Рудницький В. Методологія і організація аудиту. -- Тернопіль: Економічна думка, 1998. -- 192 с.
 • 20. Шеремет А.Ю., Суец. Аудит: Учебное пособие. - М.: Инфра - М., 1995. - 240с.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить