Законодавчі обмеження у тарифній політиці суб'єктів інфраструктури

Тарифи Торговця - встановлені внутрішніми документами Торговця ставки винагороди Торговця та розміри інших платежів, що Клієнт сплачує Торговцю, за послуги, надані Клієнту у відповідності до Договору.

Відповідно до Рішення НКЦПФР «Про встановлення максимального розміру тарифів на послуги реєстраторів» N 246 зі змінами від 07.04.2011

Зміст операції

Максимальний розмір тарифу

Відкриття особового рахунку номінального утримувача

та/або внесення до системи реєстру інформації про знерухомлення іменних цінних паперів, про матеріалізацію, про переміщення знерухомлених у зберігача цінних паперів на зберігання до депозитарію, про переміщення знерухомлених у депозитарії цінних паперів на зберігання до зберігача з оформленням та видачею свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифіката іменних цінних паперів, виписки про стан особового рахунку за наслідками операцій безпосередньо у реєстроутримувача, з проведенням усіх інших дій при здійсненні таких операцій відповідно до вимог Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000 ( z0049-07 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 22.01.2007 за N 49/13316 (крім поштових витрат)

10 грн.

Аналіз цінової політики суб'єкта БД «Откритіє» за останні 3 роки.

Аналізуючи тарифну політику за три роки ми прийшли до висновку, що суттєво вона не змінилася. Помінялися назви тарифів та компоновка пакетів послуг.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >