Вступ

корпоративний злиття фінансування ворожий поглинання

Актуальність теми. Ефективність функціонування економіки будь-якої країни залежить від стабільного розвитку підприємницької діяльності в ній. Останнім часом, з бурхливим розвитком світової економіки все більш актуальними стають процеси злиття та поглинання компаній. Хвилі злиттів, які відбулися протягом останніх років призвели до зміни діяльності підприємств, їхнього стратегічного бачення та засобів ведення бізнесу. Корпоративні злиття є могутнім засобом підвищення сили і конкурентоспроможності компаній-учасників. Вдале злиття - це не просто сума, а похідна початкових ресурсів і потенціалів. Проте і для них характерні численні ризики та негативні ефекти. Саме від дій вищого керівництва компаній-учасників залежить усунення всіх супроводжуючих ризиків і проблем, а також знаходження ефективних шляхів їх подолання.

Раніше злиття і поглинання здійснювалися в основному на користь стратегічного розвитку бізнесу та з відома обох сторін, проте реалії 80-90-х років ХХ століття принесли нову тенденцію. Глобалізація фінансових ринків і нові стандарти інформаційної прозорості компаній призвели до виникнення нового виду учасників ринку - рейдерів (raiders - загарбник, мародер), метою яких є агресивна скупка недооцінених компаній для короткострокового підвищення їх ринкової вартості та подальшого перепродажу. При цьому, як правило, компанія дробиться на окремі підрозділи та розпродається частинами. Саме рейдери частіше за все застосовували викуп компанії з використанням боргового фінансування (випуск сміттєвих облігацій). З одного боку, вони виконують санітарну роль, змушуючи компанії підвищувати свою ефективність і конкурентоспроможність; з іншого - конфлікт короткострокових та довгострокових цілей бізнесу приводить до протилежного ефекту: компаніям доводиться турбуватися, перш за все, про підвищення курсу своїх акцій, підвищення поточних прибутків (тиранія квартальних звітів).

Розвиток процесів злиття та поглинання активно відбувається і в Україні. Проте значна частина операцій відбувається з участю іноземного капіталу та припадають на банківський сектор, а в промисловості ж до останнього часу процвітало так зване «сіре» та «чорне рейдерство», яке характеризується кримінальним характером. Крім того, значна кількість підприємств, не зважаючи на чудові результати діяльності, не готова брати участь у названих процесах і є потенційними «жертвами», що пов'язане із відсутністю механізму корпоративного контролю.

Значна кількість вітчизняних підприємств сьогодні не володіють відповідними технологіями захисту та не готова конкурувати із провідними західними компаніями. Тому, у майбутньому їх можуть витіснити із внутрішнього ринку та остаточно поглинути іноземні конкуренти. Єдиним способом виживання українських суб'єктів господарювання на світових ринках є створення власних транснаціональних структур та розробка відповідного механізму їх корпоративного контролю.

Глобальні тенденції інтернаціоналізації виробництва та капіталу, лібералізації зовнішньої торгівлі зумовлюють виникнення міжнародних суперкорпорацій шляхом злиття, поглинання чи об'єднання найбільших компаній світу. За даними Організації Об'єднаних Націй сьогодні у світі існує понад 65 тис. транснаціональних корпорацій, які контролюють понад 850 тис. зарубіжних компаній та в яких працюють 74 млн. чол. по всьому світу і фактично вирішують питання нового світового економічного та політичного порядку. За своєю економічною потугою транснаціональні корпорації перевершують цілі країни, а їх інтереси досить часто є антагоністичними до інтересів окремих держав. Тому збільшення їх ваги в світових економічних та політичних процесах зумовило Утворення при ООН Центру та Комісії ООН з транснаціональних корпорацій.

Для вітчизняної науки та практики сучасного періоду ця тема є відносно новою, що пов'язано із недостатнім розвитком фондового ринку та повною відсутністю напрацювань в правовому полі. Тому завданням даного дослідження є систематизація методів захисту підприємств від ворожого поглинання, які використовуються в міжнародній фінансовій практиці, та виявлення особливостей їх застосування на вітчизняних теренах.

Метою даної роботи є:

  • - Розкрити сутність фінансування ворожого поглинання.
  • - Описати механізм його здійснення;
  • - Здійснити аналіз та систематизацію засобів захисту;
  • - Дати рекомендації щодо захисту українських підприємств від подібних атак.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >