Список використаної літератури

 • 1. antiraider.ua - антирейдерский союз підприємців України.
 • 2. Антирейдерський союз підприємців http://antiraider.org/.
 • 3. Балюк А. Інтерв'ю журналу Коммерсантъ. - від 26.09.06 р.
 • 4. Варналій З.П., Мазур І.І. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 2(3).
 • 5. З. Гохан, Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
 • 6. Воробець Д., Дубовий Б. Рейдерство // Новини Закарпаття. - 2007. - 18 серп. - С. 6.
 • 7. Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик Персонал плюс № 27 (230) 18 - 24 липня 2007 року.
 • 8. Газета “Голос України” 19.08.08.
 • 9. Головань І. Удар у стик: чому процвітає "рейдерство" в Україні // Дзеркало тижня. - 2006. - 17 жовтня.
 • 10. Диба Ірина. Обличчя зла, або як боротися з рейдерством // Юридичний вісник України. - 2006. - № 47. - С. 8.
 • 11. Добрий Д. Стратегія рейдерства й СОТ // RUpor.
 • 12. За матеріалами журналу Competitive Intelligence Magazine, 2005. - № 1.
 • 13. Зайцев І. Веселий рейдер // Контракти. - 2007. - № 06.
 • 14. Зеркалов Д.В. Рейдеры. Пособие. - К.: КНТ, 2007.
 • 15. Злиття і поглинання (M&A): правовий супровід або що варто знати M&A юристу // Юридична газета. №12 (72) 29 червня 2006 року.
 • 16. Ільяшев М. Особливості національного рейдерства // DailyUA. - 2006. - 26 вересня.
 • 17. Касьяненко Микита. А тепер само узаконення? Що можна протистояти рейдерству та корупції // День. - 2006. - 7 грудня. - С. 5.
 • 18. Міщишин М. Друг мій, рейдер мій // Контракти. - 01.19.07 р.
 • 19. Національний інститут стратегічних досліджень www.niss.gov.ua/book/StrPryor.
 • 20. Носова С.Л. Экономическая теория: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. М. 2005.
 • 21. Особливості національного рейдерства // DailyUA. - 26.11.2006 р.
 • 22. Паламарчук Г., Венгер Л. Особливості рейдерства в Україні та політика його подолання // Економіка України. - 2007. - № 9.
 • 23. Рузавин Г.И. Основы рыночной экономики. Учебное пособие. - М.: Банки и биржи, 2003.
 • 24. Савицкий А. Рейдерство на Украине приобретает угрожающие масштабы// Экономика | 17.03.2009.
 • 25. Серов В. Украинское рейдерство: от мелкого бандитизма до транснациональных корпораций // Бизнес. - 2006. - № 51. - С. 89-109.
 • 26. Соколов М. На захист рейдерства // Для УП від 04.12.06.
 • 27. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / За ред. З.С. Варналія. - К.: НІСД, 2006. - 576 с.
 • 28. Щоденна всеукраїнська газета “День” №50, середа, 19 березня 2008.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить