Вступ

Успішне розв'язання проблеми реформування економіки України значною мірою залежить від стійкого фінансового забезпечення.

Успіх фінансової стабілізації досягається чітким збалансуванням централізованих ресурсів для зосередження їх на пріоритетних ділянках економічного і соціального розвитку національної економіки та задоволення суспільних потреб населення.

З огляду на процеси, які відбуваються в Україні, дедалі більшу роль у задоволенні соціальних інтересів і потреб відіграють децентралізовані фінанси, які відображають рух коштів організацій, підприємств усіх форм власності, що спрямовуються на розвиток соціальної інфраструктури регіону та на задоволення соціальних інтересів і потреб.

Предметом мого дослідження є формування і виконання місцевих бюджетів, проблеми та тенденції, пошук нових джерел дохідної частини місцевих бюджетів, що суттєво впливає на розв'язання проблем при виконанні органами державної влади своїх функцій, зокрема соціальної.

На сьогодні вітчизняна практика формування і виконання місцевих бюджетів підлягає вдосконаленню і в перспективі повинна зайняти одне із чільних місць в національній бюджетній системі.

Проблемною залишається чинна неузгодженість між собою законодавчо-нормативних актів щодо функціонування місцевих бюджетів, яка посилюється низьким рівнем економічних можливостей адміністративно-територіальної одиниці і високим рівнем показників фінансового вирівнювання.

Крім того, існування впродовж тривалого періоду централізації різних гілок державної влади привело до послаблення функцій місцевих органів влади щодо формування і виконання місцевих бюджетів.

На сучасному етапі на місцях недостатньо науково обґрунтована фінансова політика в сфері дохідної частини місцевих бюджетів та цільового використання бюджетних коштів.

Отже, низький економічний рівень окремих адміністративно-територіальних одиниць не забезпечує створення умов для виходу національної економіки на траєкторію економічного зростання.

У сучасних умовах проблема місцевих бюджетів винесена на рівень вищих національних державних пріоритетів. Тому реформування і виконання поставлених завдань є дуже важливим в цей складний для країни час.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >