Показники галузі R&D

У сучасному світі глобальна конкурентоспроможна позиція країни визначається рівнем розвитку інновацій та науково-технічного сектору. Тож, аби стати лідером та вагомим гравцем на світовому ринку, необхідно впроваджувати провідні технології у сферу виробництво, нарощувати високотехнологічний імпорт, стимулювати створення наукових кластерів, бізнес-інкубаторів та ІТ-центрів. Цікавою з цієї точки зору є мапа, яка відображає участь країн у процесі R&D шляхом витрат країн світу на даний сектор. Так, Швеція на даній мапі представлена досить великою блакитною хмаркою, яка загалом свідчить про те, що її витрати спів ставні з витратами найрозвиненіших країн світу (Рис.7.1) [19].

Витрати країн світу на R&D

Рис.7.1. Витрати країн світу на R&D

Глобалізація та процеси інтернаціоналізації капіталу спричинили те, що найбагатшими та найуспішнішими є ті країни, у яких велика увага приділяється науці та дослідженням. Тому щоб визначити, на якій стадії розвитку знаходиться Швеція, треба подивитися на неї саме крізь призму розвитку та капіталізації галузі R&D.

На Рис. 7.2 бачимо частку витрат R&D у ВВП [20]. Так, Швеція зробила крок назад у витратах на наукові розробки та дослідження та поступово пригальмовує темпи їх фінансування. За статистикою Світового Банку частка R&D витрат у ВВП Швеції становила у 2009 р. 3,36%, наступного року скоротилася до 3,39% а 2011 - до 3,36%.

Частка витрат R&D у ВВП країн світу, 2010

Рисунок 7.2. Частка витрат R&D у ВВП країн світу, 2010

Щодо кадрів у цій галузі, то Швеція має у своєму досить велику кількість кваліфікованих фахівців, причому кількість як дослідників, так і технічних спеціалістів кожного року зростає. Найбільші шведські компанії є дуже інтернаціоналізованими і проводять все більшу кількість своїх операцій, у т.ч. R&D, поза межами Швеції. Витрати бізнесу на R&D є, втім, доволі високими і становлять 2,34% ВВП, хоча їх обсяг незначно скоротився за минулі роки. Показники міжнародної співпраці країни формують доволі нечітку картину: 55% наукових розробок проводиться спільно в міжнародному співавторстві, у той час як кількість патентів є нижчою за середній показник у країнах ОЕСР і складає 19%. Це частково відображає промислову структуру великих шведських корпорацій, які схильні зберігати технологічні розробки в межах своєї компанії [22, с.387 -- 391].

Швеція має надзвичайно розвинену галузь інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), однак її досягнення в біотехнології та нанотехнологіях є набагато слабшими. Розвиненою є й інфраструктура ІКТ: на 100 жителів припадає відповідно 32 та 94 абоненти дротових і бездротових мереж.

Витрати R&D зросли до 12,5 млрд. дол. у 2010 р. У 2009 промисловість профінансувала 59% загальних сукупних витрат R&D, у той час як держава -- 27%, а решту 10% було профінансовано закордонними інвесторами. Галузь R&D за останнє десятиріччя стала надзвичайно інтернаціоналізованою, внаслідок чого частка фінансування даного сектору закордонними інвесторами значно зросла [23].

Загальний проект уряду з Досліджень та Інновацій визначає 24 стратегічні сфери за 4 темами. Міністерство Освіти і Досліджень несе відповідальність та розроблення політики інновацій і досліджень, у той час як Міністерство Енергетики та комунікацій значною мірою відповідальне за інноваційну політику. Шведські міністерства є незначними за чисельністю кадрів, та вони встановлюють широкі напрямки політик. Вони залежать від низки агенцій, які розробляють та втілюють інструменти цих політик, які включають Шведське Дослідницька Рада та Шведську Державну Агенцію з Інноваційних Систем. До того ж, 2011 р. було створено регіональний венчурний фонд Inlandsinnovation AB з метою сприяння інноваціям та зростанню підприємств у північно-західних районах Швеції [23].

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >