Наука і технології

Дослідники у галузі R&D (на 1 млн. осіб)

5045,91

5257,32

5478,9

Технічні фахівці у галузі R&D (на 1 млн. осіб)

2005,56

2098,9

2267,8

Сукупний R&D персонал на 1000 робочої сили

11,90

11,34

11,65

Щорічне зростання працівників у галузі R&D

6,8

-4,65

2,07

Витрати R&D, % ВВП

3,6

3,39

3,37

Щорічні темпи зростання R&D витрат бізнесу, %

-12,81

4,6

-2,69

Витрати закладів вищої освіти на R&D, % ВВП

0,9

0,89

0,88

Щорічні темпи зростання R&D витрат закладів вищої освіти

8,91

5,45

2,00

Частка патентів, що перебувають у власності іноземних винахідників

17,3

18,1

18,2

Електроенергія

Генерування ел.ен з водних джерел, млрд. кВт

48,21

44,72

44,21

Генерування ел.ен. з прир. газу, млрд. кВт

1,13

1,94

1,03

Генерування атомної ел.ен, млрд. кВт

38,19

38,95

40,25

Ел.ен. з нафти, млрд. кВт

0,53

1,19

0,53

Ел.ен. з альтернативних джерел, млрд.. кВт

10,21

10,58

11,73

Фінансовий та державний сектор

Співвідношення банківських ліквідних ліквідних резервів і банківських активів, %

5,12

0,24

0,34

М3, % ВВП

99,8

85,06

86,66

Відношення М3 до сукупних резервів, %

8,57

8,16

9,31

Темп росту М3, %

5,33

-8,41

6,84

Відношення М2 до ВВП, %

99,8

85,06

86,66

Внутрішній кредит, що надається банківським сектором, % ВВП

144,14

142,03

142,43

Внутрішній кредит, що надається приватному сектору, % ВВП

136,23

135,40

135,88

Нестача готівки, % ВВП

-0,69

-0,19

0,52

Державний борг, % ВВП

42,10

38,72

38,27

Сальдо внутрішніх зобов'язань, % ВВП

1,97

-1,08

-1,67

Сальдо зовнішніх зобов'язань, % ВВП

-0,94

0,50

-1,08

Гранти та інші надходження, % сукупних доходів

10,84

10,29

10,55

Соціальні внески, % доходів

24,68

25,39

22,30

Доходи, за вирахуванням грантів, % ВВП

33,41

32,90

32,42

Податки на товари та послуги, % доходів

39,83

40,20

39,35

Інші податки, % доходів

15,14

13,14

16,58

Податковий дохід, % ВВП

21,70

21,31

21,93

Податок на доходи фізичних осіб та прибуток корпорацій, % надходжень

9,51

10,98

11,22

Податок на доходи фізичних осіб та прибуток корпорацій, % усіх податків

14,75

17,07

16,71

Виплати працівникам, % видатків

10,33

10,43

10,42

Витрати на товари та послуги, % видатків

9,48

9,77

9,96

Сплата відсотків, % доходів

3,13

2,91

2,93

Сплата відсотків, % видатків

3,12

2,95

3,02

Інші витрати, % видатків

8,21

9,98

9,91

Витрати, % ВВП

33,74

32,71

31,75

Субсидії та інші трансферти, % видатків

71,91

69,91

69,81

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >