Соціальний та економічний розвиток

економічний франківщина геологічний промисловість

Промисловість. За підсумками 2009р. індекс промислової продукції становив 77,4% порівняно з 2008р. Відставання від минулорічних обсягів спостерігалось за всіма основними видами промислової діяльності. За січень-листопад 2009р. реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 9634,2 млн.грн.

Сільське господарство. За попередніми даними, у 2009р. загальне виробництво продукції сільського господарства області зросло порівняно з 2008р. на 8,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах - на 6,3%, у господарствах населення - на 9,0%. Всіма категоріями господарств області у 2009р. зібрано 402,0 тис.т зерна (у вазі після доробки), що на 0,9% більше, ніж у попередньому році, соняшнику на зерно - 2,2 тис.т (у 2,2 р.б.), ріпаку - 33,3 тис.т (у 1,5 р.б.), цукрових буряків (фабричних) - 18,3 тис.т (на 66,2% менше), картоплі - 818,8 тис.т (на 48,5% більше), овочів - 118,8 тис.т (на 11,4% більше). У році, що минув, сільськогосподарськими товаровиробниками області реалізовано худоби і птиці для забою (в живій вазі) 93,2 тис.т, що на 4,9% менше порівняно з 2008р., вироблено молока 485,5 тис.т або на 1,9% менше, виробництво яєць збільшено на 1,8% і отримано 634,2 млн.шт. За розрахунками, станом на 1 січня 2010р. в області менше, ніж на 1.01.2009р., утримувалось великої рогатої худоби на 9,8 тис. голів (на 4,7%), у т.ч. корів - на 5,9 тис. (на 4,5%); більше: свиней - на 45,8 тис. (на 29,1%), овець та кіз - на 0,3 тис. (на 1,3%), птиці - на 91,5 тис. голів (на 1,8%).

Будівельна діяльність. За 2009р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 606,2 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 40,4% до обсягів будівництва 2008р. Транспорт. За 2009р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області перевезено 5,3 млн.т вантажів, що на 4,8% менше, ніж за 2008р. Вантажооборот становив 1560,6 млн.ткм., або на 12,9% менше обсягів попереднього року.

Послугами автомобільного, залізничного, авіаційного та тролейбусного транспорту скористалося 108,6 млн. пасажирів, що на 7,3% менше, ніж за 2008р.; підприємствами автомобільного, авіаційного та тролейбусного транспорту виконано пасажирську роботу в обсязі 1395,2 млн.пас.км, або на 4,9% менше, ніж за 2008р. Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяги експорту товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності області за січень-листопад 2009р. склали 299,5 млн.дол.США, імпорту - 230,5 млн.дол.США. У порівнянні до відповідного періоду 2008р. обсяги експорту склали 43,1%, імпорту - 30,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 69,0 млн.дол.США. Споживчий ринок товарів. За 2009р. населенню продано споживчих товарів на 12211,8 млн.грн., що в порівнянних цінах на 13,4% менше, ніж за 2008р. Ціни і тарифи.

За даними Державного комітету статистики, індекс інфляції споживчого ринку України у грудні 2009р. становив 100,9% (у грудні 2008р. - 102,1%). За 2009р. приріст споживчих цін склав 12,3% (у 2008р. - 22,3%). По області у грудні 2009р. індекс споживчих цін склав 100,5%, за 2009р. - 110,3% (у 2008р. - 103,9% та 121,8% відповідно). Індекс цін виробників промислової продукції області у грудні 2009р. становив 100,7% (у грудні попереднього року - 102,3%). За 2009р. індекс цін виробників промислової продукції склав 106,8% (за 2008р. - 107,9%). Фінанси. За січень-листопад 2009р. сальдований фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств області, що підлягають щомісячному спостереженню, становив 74,1 млн.грн. збитків проти 487,7 млн.грн. збитків за січень-листопад 2008р.

За даними управління Національного банку України в області, кредити, надані нефінансовим корпораціям та домашнім господарствам (з нарахованими відсотками), на кінець листопада 2009р. становили 9720 млн.грн. (по залишках заборгованості), а депозити домашніх господарств склали 3286 млн. грн. Доходи населення. Номінальна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника (без врахування працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців) у листопаді 2009р. становила 1616 грн., що перевищує у 2,2 раза рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 листопада 2009р. 744 грн.).

Порівняно з жовтнем 2009р. заробітна плата зменшилась на 2,2%, а відносно листопада 2008р. зросла на 2,7%. Розмір реальної заробітної плати зменшився порівняно з жовтнем 2009р. на 3,8%, а з листопадом 2008р. - на 10,1%. Загальна сума невиплаченої заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) станом на 1 грудня 2009р. становила 9,5 млн.грн., що на 3,3% більше, ніж на 1 листопада 2009р. На економічно активні підприємства припадає 78,9% загальної суми боргу, 20,8% - на підприємства-банкрути, 0,3% - на економічно неактивні підприємства, які зупинили діяльність у 2001-2008рр.

Станом на 1 грудня 2009р. заборгованості із виплати заробітної плати за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів в області не було. Ринок праці. За даними обласного центру зайнятості, станом на 1 грудня 2009р. на обліку перебувало 17,5 тис. громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, з них 16,7 тис., або 95,4% отримали офіційний статус безробітних. Упродовж листопада 2009р. кількість зареєстрованих безробітних зменшилась на 5,2%, а порівняно з 1 грудня 2008р. - на 36,3%. Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до кількості населення працездатного віку, в цілому по області упродовж листопада 2009р. зменшився на 0,1 в.п. і на 1 грудня 2009р. становив 2,0% проти 3,2% на відповідну дату 2008р. За сприяння державної служби зайнятості у листопаді 2009р. було працевлаштовано 1,4 тис. осіб, що на 60,5% менше, ніж у відповідному місяці 2008р.

Субсидії населенню. За січень-листопад 2009р. до державних служб субсидій для відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги та електроенергію звернулося 23,2 тис. сімей, що на 0,7 тис. менше, ніж за відповідний період 2008р. Призначені субсидії з урахуванням попередніх звернень 20,9 тис. сім'ям на суму 4,6 млн.грн. Оплата населенням житлово-комунальних послуг. На кінець листопада 2009р. заборгованість населення перед організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг склала 96,1 млн.грн. і за листопад зросла на 14,1%. Термін заборгованості населення за всі види послуг склав 2,5 місяця. Криміногенна ситуація. Працівниками органів внутрішніх справ за 2009р. в області зареєстровано 5469 злочинів, що на 4,2% більше, ніж за 2008р., з них загально-кримінальної спрямованості - 4756 або на 3,5% більше. Частка тяжких та особливо тяжких злочинів у загальній кількості становить 32,8%, а їх кількість збільшилась у порівнянні з 2008р. на 6,0%. На 100 тис. жителів області припадало 396 зареєстрованих злочинів проти 379 у 2008р. Населення.

Станом на 1 грудня 2009р. чисельність населення області становила 1380,8 тис. осіб, з них 596,1 тис. - у міських поселеннях та 784,7 тис. - у сільській місцевості. У січні-листопаді 2009р. кількість жителів області зменшилась на 252 особи за рахунок природного (на 86 осіб) та міграційного (на 166 осіб) скорочень населення.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить